Modernizacja nowych dróg
Dodane przez admin dnia May 05 2008 22:06:09
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia dokonano zmian w budżecie, które umożliwią wykonanie modernizacji niektórych dróg gminnych i jednej powiatowej. Najbardziej cieszy to, że wreszcie nastąpi zmiana nawierzchni najbardziej zniszczonej drogi powiatowej Jarocin – Kiszki na odcinku od drogi do Nalep do Kiszek. Starosta Niżański wystąpił do Gminy Jarocin o współudział w jej modernizacji, przeznaczając ze swojej strony na ten cel 120.000 zł...
Rozszerzona zawarto newsa
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia dokonano zmian w budżecie, które umożliwią wykonanie modernizacji niektórych dróg gminnych i jednej powiatowej. Najbardziej cieszy to, że wreszcie nastąpi zmiana nawierzchni najbardziej zniszczonej drogi powiatowej Jarocin – Kiszki na odcinku od drogi do Nalep do Kiszek. Starosta Niżański wystąpił do Gminy Jarocin o współudział w jej modernizacji, przeznaczając ze swojej strony na ten cel 120.000 zł.
Wójt po akceptacji radnych Rady Gminy w Jarocinie także przeznaczy na ten cel 120.000 zł., dzięki czemu powstanie 1 warstwa nawierzchni asfaltowej /drugą warstwę trzeba będzie położyć w ciągu 2 – 3 lat. Trzeba przyznać, że najbardziej przyczynili się do podjęcia decyzji przez Starostę zdesperowani mieszkańcy Kiszek.

Do przełomu doszło w kwestii drogi pomiędzy Szyperkami a Hutą Deręgowską w gminie Ulanów. Burmistrz z Ulanowa p. Andrzej Bąk i wójt z Jarocina „dogadali” się co do wspólnego działania przy modernizacji powyższej drogi. Decyzja o tym przedsięwzięciu także została poparta przez sołectwo Szyperki i Radę Gminy. Planowana do modernizacji droga w tym sołectwie do przysiółka Podchoina będzie wykonana wraz z modernizacją drogi Jarocin – Dąbrówka, prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku.

Kolejne światło /zielone/ zapaliło się dla modernizacji drogi Wasile – Pogońcowa Smuga ??? / pytajniki stąd, że są problemy z prawidłowym nazewnictwem tego przysiółka Majdanu Golczańskiego/. Droga ta także otrzyma nawierzchnię asfaltową.

Radni podjęli uchwałę upoważniającą wójta do złożenia wniosku do ogłoszonego przez Zarząd Województwa naboru w ramach Działania 2 - Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej na drogę Łoza – Graba. Istnieje możliwość uzyskania 100.000 zł. dotacji. Warunkiem niezbędnym jest wyasygnowanie przez gminę kwoty także tej wielkości. W przypadku powodzenia wniosku, wykonano by drogę o szerokości 3 m. z rozszerzeniem w przysiółkach do 4 m.