Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Dodane przez podpora dnia October 05 2017 09:44:23

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017

Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Całkowita wartość zadania: 18 574,39 zł, w tym udział środków z:
• NFOŚiGW 9 287,19 zł
• WFOŚiGW w Rzeszowie 6 501,04 zł
• Budżetu Gminy Jarocin 2 786,16 zł

Zadaniem zostało objętych osiemnaście gospodarstw domowych, usunięto łącznie 43,785 ton materiałów azbestowych.


Rozszerzona zawarto newsa