Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarocinie
Dodane przez podpora dnia May 16 2017 14:17:15
W Urzędzie Gminy w Jarocinie 4 maja 2017 r. Wójt Gminy Zbigniew Walczak oraz Skarbnik Gminy Dorota Urban, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum:
EKOMEL Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski
Partner Konsorcjum:
B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska ul. Sikorskiego 2C, Pruszcz Gdański.

Wartość zadania: 3.245.300,03 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 listopad 2017 r.


Rozszerzona zawarto newsa