Zaproszenie na spotkanie informacyjno- promocyjne
Dodane przez podpora dnia March 31 2017 07:33:06
ZAPROSZENIE

Starosta Powiatu Niżańskiego wraz z Wójtem Gminy Jarocin

zapraszają Przedsiębiorców z gminy Jarocin

na spotkanie informacyjno- promocyjne Pt.

„OFERTA WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW I BEZROBOTNYCH W DZIAŁANIACH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMÓW RYNKU PRACY REALIZOWANYCH W 2017 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W NISKU”

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017r. o godz.10.00. w siedzibie GOKSTiR w Jarocinie.

Tematyka spotkania obejmować będzie:
1. Omówienie podstawowych form wsparcia wraz z warunkami wsparcia oferowanych w 2017 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3. Wskazanie źródeł finansowania programów rynku pracy w 2017r. oraz informacją na temat limitów środków finansowych na poszczególne zadania.
4. Wyjaśnienie zasad gospodarowania środkami FP, w tym wymagań dotyczących efektywności i racjonalności gospodarowania środkami FP.


Rozszerzona zawarto newsa