Ogłoszenie wyników otwartego konkursu.
Dodane przez podpora dnia March 14 2017 13:20:16
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 2h i 2j ustawy z dnia 234 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz 1817) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 15 lutego 2017 r. z zakresu:

Zadanie Nr 1. „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”,

Zadanie Nr. 3 „Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin”,
w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

1. Klub Sportowy„LZS” Jarocin Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin 36 500 zł

2. Stowarzyszenie LZS Zdziary Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary 48 500 zł

3. CARITAS Diecezji Sandomierskiej Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin 25 000 zł

Wybrani do realizacji zadań publicznych Oferenci, winni zgłosić się w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, celem podpisania stosownych umów o wsparcie realizacji zadania.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak


Rozszerzona zawarto newsa