Rozstrzygnięcie GPPiR i GPPN na 2017 r.
Dodane przez podpora dnia March 01 2017 13:14:00

Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 04.01.2017 r. do 06.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla gminy Jarocin na 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY JAROCIN Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII* W ROKU 2017


Rozszerzona zawarto newsa