Ptasia grypa - Komunikat
Dodane przez podpora dnia January 04 2017 09:09:34
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wysoce zjadliwej grypy ptaków wywoływanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. Rozporządzeniem (Poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, wprowadza od dnia 28 grudnia 2016 r. na terenie ca?ego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

W szczególności należy zwrócił uwagę na zakaz wynikający z § l pkt. 1 lit. a) tj. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur kaczek, g?si indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi bażantów i kuropatw oraz nakaz z § 1 pkt. 2 lit.
a) tj. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczaj?cy ich kontakt z dzikimi ptakami.

Plik do pobrania:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Rozszerzona zawarto newsa