W szkole w Mostkach promują zdrowie
Dodane przez podpora dnia December 19 2014 09:40:58
NADANIE CERTYFIKATU PRZYJĘCIA PSP W MOSTKACH-SOKALACH DO REJONOWEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJ¡CYCH ZDROWIE

Zauważając potrzebę uczestnictwa i współdziałania społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, w roku szkolnym 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach-Sokalach wdrożyła program działań prozdrowotnych „Szkoła Promująca Zdrowie”. Za nadrzędny cel programu uznano wyrabianie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów oraz promowanie zdrowego stylu życia. Można stwierdzić, że udało się zaszczepić w dzieciach nawyki zdrowego stylu życia, a ich aktywność i kreatywność pozwoli na przeniesienie tych nawyków do ich domów. Program przyczynił się także do integracji całego środowiska szkolnego i lokalnego. Dnia 12 grudnia 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli, podczas międzynarodowej konferencji naukowo – metodycznej „Edukacja zdrowotna w szkole”, p. dyrektor Barbara Szabat i koordynator programu p. Małgorzata Krakowiak, uroczyście odebrały certyfikat przyjęcia szkoły do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.


Rozszerzona zawarto newsa
NADANIE CERTYFIKATU PRZYJĘCIA PSP W MOSTKACH-SOKALACH DO REJONOWEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJ¡CYCH ZDROWIE

Zauważając potrzebę uczestnictwa i współdziałania społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, w roku szkolnym 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach-Sokalach wdrożyła program działań prozdrowotnych „Szkoła Promująca Zdrowie”. Za nadrzędny cel programu uznano wyrabianie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów oraz promowanie zdrowego stylu życia. Można stwierdzić, że udało się zaszczepić w dzieciach nawyki zdrowego stylu życia, a ich aktywność i kreatywność pozwoli na przeniesienie tych nawyków do ich domów. Program przyczynił się także do integracji całego środowiska szkolnego i lokalnego. Dnia 12 grudnia 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli, podczas międzynarodowej konferencji naukowo – metodycznej „Edukacja zdrowotna w szkole”, p. dyrektor Barbara Szabat i koordynator programu p. Małgorzata Krakowiak, uroczyście odebrały certyfikat przyjęcia szkoły do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Zrealizowane działania:
1. KONKURS NA „LOGO SZKOŁY PROMUJ¡CEJ ZDROWIE”
2. OBCHODY DNI ZDROWIA - Z tej okazji zorganizowano konkurs „Żyjmy zdrowo” oraz przedstawienie pt. „Bajka o Jasiu Śmiecialskim”
3. ROK 2013/2014 ROKIEM „SZKOŁY W RUCHU”
4. LEKCJA OTWARTA - „JEDZ OWOCE I WARZYWA, BO TO ZDROWA WITAMINA”
5. „ŚNIADANIE TO PODSTAWA”- WARSZTATY KULINARNE
6. „BEZPIECZNY INTERNET” - zagrożenia dla dzieci w Internecie
7. KONKURS PIOSENKI „W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH”
8. SPOTKANIE Z POLICJANTEM „BEZPIECZNE WAKACJE”
9. „MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA”