Podpisanie umowy z Zarządem Województwa
Dodane przez podpora dnia May 19 2009 09:47:44

W dniu 20 kwietnia 2009 r. przedstawiciele Gminy Jarocin i Zarządu Województwa Podkarpackiego dokonali podpisania umów o dofinansowanie projektu :

„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Jarocin” złożonego do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 4 „ Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013


Rozszerzona zawarto newsa

W dniu 20 kwietnia 2009 r. przedstawiciele Gminy Jarocin i Zarządu Województwa Podkarpackiego dokonali podpisania umów o dofinansowanie projektu :

„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Jarocin” złożonego do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 4 „ Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Gminę Jarocin reprezentowali:

  • Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Jarocin
  • Zdzisława Mika – Skarbnik Gminy Jarocin

    Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali:

  • Bogdan Rzońca – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
  • Kazimierz Ziobro – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

    Całkowita wartość projektu wynosi 3 451246,99 PLN w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 754 782,04 PLN.