Działki na sprzedaż w Jarocinie i Szwedach.
Dodane przez podpora dnia May 06 2009 08:55:03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Jarocin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych:

 • nr 1415/8 w Jarocinie KW 37707 o pow. 0,07 ha, działka niezabudowana, zlokalizowana za nową szkołą. Kształt działki foremny prostokątny. Dojazd do działki dobry z drogi powiatowej nr 645/2 przebiegającej przez wioskę, wzdłuż działki szkolnej. Teren sąsiedni uzbrojony ...
  Rozszerzona zawarto newsa

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Wójt Gminy Jarocin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych:

 • nr 1415/8 w Jarocinie KW 37707 o pow. 0,07 ha, działka niezabudowana, zlokalizowana za nową szkołą. Kształt działki foremny prostokątny. Dojazd do działki dobry z drogi powiatowej nr 645/2 przebiegającej przez wioskę, wzdłuż działki szkolnej. Teren sąsiedni uzbrojony jest w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową i kanalizację sanitarną. cena 8 000,00 + VAT - Mapka
 • nr 1415/9 w Jarocinie KW 37707 o pow. 0,07 ha, działka niezabudowana, zlokalizowana za nową szkołą. Kształt działki foremny prostokątny. Dojazd do działki dobry z drogi powiatowej nr 645/2 przebiegającej przez wioskę, wzdłuż działki szkolnej. Teren sąsiedni uzbrojony jest w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową i kanalizację sanitarną. cena 8 000,00 + VAT - Mapka
 • nr 510/13 w Szwedach KW 67133 o pow. 0,33 ha, Działka niezabudowana leśna, zlokalizowana przy drodze powiatowej nr 621 biegnącej przez wieś. Teren działki porośnięty jest lasem sosnowym. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren równy. cena 6 000,00 + VAT - Mapka

  Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Jarocin i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2009r. o godz.10oo w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie (pokój nr 4). Przetarg przeprowadzony będzie się na każdą działkę oddzielnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • wpłacenie wadium w podanej wysokości (przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości) najpóźniej do dnia 15.06.2009r. w kasie Urzędu Gminy Jarocin do godziny 14.00. lub przelewem na konto nr BS Tarnobrzeg O/Nisko 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009,
 • okazanie dowodu wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej okazanie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania podczas postępowania przetargowego. Wadium wpłacone w gotówce podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia działki w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży,
 • zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004r. z późn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie 159, pok. Nr 4 lub pod nr tel. (015) 8713-113 lub 141 (wew. 25).

  Pobierz ogłoszenie(word)