Podpisanie umowy
Dodane przez podpora dnia April 02 2014 11:36:31
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin podpisało umowę na dofinansowanie modernizacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach-Sokalach

Ponad pięćdziesiąt dwa tysiące złotych Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin otrzyma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na realizację projektu systemowego pn. „Przedszkole w szkole”. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 14 marca 2014r., w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasza Czopa. Z ramienia stowarzyszenia umowę podpisały Prezes Justyna Kubasiewicz i Wiceprezes Anna Smutek.
Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą przeznaczone na organizację (doposażenie) placu zabaw, zakup wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach dotacji zakupione zostaną między innymi pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt komputerowy. Działania w powyższym zakresie umożliwią podniesienie standardu pracy oddziału przedszkolnego, jak również przyczynią się do zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w regionie. Realizacja projektu od 1 marca - 31 sierpnia 2014 r.


Rozszerzona zawarto newsa