Dotacja z Mechanizmu Finansowego EOG
Dodane przez podpora dnia April 09 2009 09:28:34
W ślad za wyborem przez Komitet Mechanizmu Finansowego do dofinansowania wniosku PL0318 – zatytułowanego „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański” współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG ...
Rozszerzona zawarto newsa
W ślad za wyborem przez Komitet Mechanizmu Finansowego do dofinansowania wniosku PL0318 zatytułowanego "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański" współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG w 85%, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego i wyborze wykonawcy w dniu 03.03.2009r w siedzibie Urzędu Gminy Jarocin odbyło się podpisanie umowy. Wykonawcą robót dla w/w inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "INŻBUD Sp. z o.o." ul. Wojska Polskiego 28A, 23-300 Janów Lubelski w imieniu którego umowę podpisał z-ca Dyrektora Marek Winiarczyk.

Z kolei do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański" wybrano Pracownię Projektową SZCZEPANIK ze Stalowej Woli.

Z ramienia Gminy Jarocin swoje podpisy pod umowami złożyli Wójt Gminy Zbigniew Walczak oraz skarbnik Gminy Zdzisława Mika.

Przekazanie terenu wykonania robót nastąpiło 9 marca br.