Likwidacja szkoły w Majdanie Golczańskim
Dodane przez admin dnia May 05 2008 00:00:00
Najbardziej bulwersującą sprawą w ostatnim czasie w gminie Jarocin była sprawa likwidacji szkoły podstawowej w Majdanie Golczańskim. Zawsze i wszędzie podjęcie podobnej decyzji budzi kontrowersje. Od lat znane są problemy gminy Jarocin z finansowaniem coraz mniej liczebnych szkół. Staje się to rujnujące dla jej budżetu. Przesłankami do likwidacji szkoły była liczba uczniów, najmniejsza spośród 7 szkół podstawowych w gminie...
Rozszerzona zawarto newsa
Najbardziej bulwersującą sprawą w ostatnim czasie w gminie Jarocin była sprawa likwidacji szkoły podstawowej w Majdanie Golczańskim. Zawsze i wszędzie podjęcie podobnej decyzji budzi kontrowersje. Od lat znane są problemy gminy Jarocin z finansowaniem coraz mniej liczebnych szkół. Staje się to rujnujące dla jej budżetu. Przesłankami do likwidacji szkoły była liczba uczniów, najmniejsza spośród 7 szkół podstawowych w gminie.
Obecnie jest ich 29 /wraz z kl. 0/, po wakacjach byłoby ich tylko 23. Na jej funkcjonowanie gmina z państwowej subwencji oświatowej otrzymała 112.000 zł., natomiast musiała dołożyć z własnych środków 180.000 zł. Inicjatywa dokonania zmiany w powyższej kwestii wyszła w ubiegłym roku z samego Majdanu Golczańskiego. Powstał wtedy pomysł przyciągnięcia części uczniów mieszkających w tym sołectwie a uczęszczających do szkoły w Mostkach – Sokalach. Szkoła z większą liczbą dzieci miała być prowadzona, przez mające powstać stowarzyszenie. Tak się jednak nie stało. Gdy Rada Gminy podjęła w ubiegłym roku uchwałę o likwidacji szkoły w Majdanie, aby umożliwić wcielenie w życie pomysłu prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie, protesty z tego środowiska kierowane do Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyczyniły się do wydania przezeń negatywnej opinii w tej kwestii. Problem dalszej egzystencji szkoły powrócił na początku bieżącego roku. Już w dniu 20 lutego radni podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji tej placówki a Podkarpacki Kurator Oświaty po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji, wydał tym razem pozytywną opinię. W porządku obrad sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 kwietnia, był zapisany punkt dotyczący likwidacji powyższej szkoły, lecz radni postanowili rozstrzygnąć tę sprawę na odrębnej sesji po uprzednim odbyciu debaty w tej sprawie z udziałem Rady Sołeckiej i Rady Rodziców. Debata ta odbyła się na połączonym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Sesja poświęcona głównie podjęciu decyzji, co do dalszych losów szkoły odbyła się 29 kwietnia. Po przeprowadzeniu głosowania okazało się, że większość radnych poparła likwidację szkoły w Majdanie Golczańskim /5 głosów/, 4 radnych było przeciwnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.