ZAPROSZENIE - SKŁADANIE OFERT
Dodane przez podpora dnia February 19 2009 12:47:48
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jarocin na 2009 r. dysponuje dotacją w wysokości 178 509,10 PLN i przeznacza na realizację niżej określonych usług.

INFORMACJA

Na wniosek złożony przez usługodawców na spotkaniu w dniu 26 lutego 2009 r. wydłuża się termin składania ofert na świadczenie usług z Programu Integracji Społecznej do dnia 20 marca 2009 r. do godz. 1500


Rozszerzona zawarto newsa
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jarocin na 2009 r. dysponuje dotacją w wysokości 178 509,10 PLN i przeznacza na realizację niżej określonych usług.

pobierz:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA- Usługi integracji społecznej

Formularz Oferty

Wzór sprawozdania