Spotkania z kulturą, odkrywanie historii
Dodane przez podpora dnia April 12 2013 07:56:34

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin jest w trakcie realizacji operacji z zakresu małych projektów pn. „Spotkania z kulturą, odkrywanie historii gminy Jarocin” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Rozszerzona zawarto newsa
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin jest w trakcie realizacji operacji z zakresu małych projektów pn. „Spotkania z kulturą, odkrywanie historii gminy Jarocin” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Operacja obejmuje 3 działania:
1. Pierwszym z działań jest organizacja zajęć tanecznych. Są to zajęcia z tańca ludowego, przybliżające folklor taneczny wybranych regionów Polski, tańców narodowych oraz technik tanecznych. Zajęcia odbywają się w czterech miejscowościach, tj. Jarocinie, Mostkach, Zdziarach i Domostawie. W Jarocinie zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji (GOKSTiR), w pozostałych miejscowościach zajęcia odbywają się w budynkach szkolnych. Zajęcia taneczne prowadzi instruktor tańca ludowego.
2. Drugim działaniem jest organizacja zajęć wokalnych dla młodzieży i osób dorosłych. Są to zajęcia dla osób zainteresowanych poznaniem pieśni ludowych z regionu Podkarpacia, zdobywaniem wiedzy o folklorze własnego regionu oraz rozwojem swoich możliwości wokalnych. Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.
3. Trzecim działaniem jest organizacja zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć hafciarskich dla osób dorosłych, które mają na celu zapoznanie się z wzorami wykorzystywanymi w tradycyjnym zdobnictwie ludowym i nabycie nowych umiejętności z zakresu tradycyjnego haftu w tym szczególnie wzornictwa związanego z kulturą lasowiacką. Na zajęciach plastycznych dzieci są zapoznawane z wzornictwem ludowym poszczególnych regionów polski. Zajęcia plastyczne odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.
Zajęcia z haftu dla osób dorosłych odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Uczestnicy zajęć wykonują tradycyjne hafty na materiale, z którego tworzą przedmioty codziennego użytku.