Uroczystość nadania szkole w Golcach imienia
Dodane przez admin dnia December 03 2008 09:35:02
Dnia 22 października b. r. w Golcach odbyła się wielka uroczystość – przywrócenie imienia św. Stanisława Kostki tutejszej szkole podstawowej. Na program złożyły się: 1) Uroczysta Msza św. Której przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz proboszcz parafii Kurzyna – Tadeusz Strugała .........
Rozszerzona zawarto newsa
Dnia 22 października b. r. w Golcach odbyła się wielka uroczystość – przywrócenie imienia św. Stanisława Kostki tutejszej szkole podstawowej. Na program złożyły się: 1) Uroczysta Msza św. Której przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz proboszcz parafii Kurzyna – Tadeusz Strugała 2) Poświęcenie obrazu przez księdza katechetę – Piotra Strojnego 3) Uroczysta akademia przygotowana przez uczniów i absolwentów szkoły 4) Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego i plastycznego na temat „Patron naszej szkoły” 5) Poczęstunek, „spotkanie pokoleń” Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Golcach rozpoczęli uroczystość od nabożeństwa różańcowego. Po nim została odprawiona msza św., podczas której celebrans zwrócił uwagę na postać świętego Stanisława Kostki, jego dążenie do świętości, doskonałości, przypomniał zasady wg których żył. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, w tym: pani wizytator Elżbieta Konieczko, Pani Maria Ostrowska, mieszkanka Golc,(której świadectwo szkolne z 1932 roku potwierdziło, iż patronem szkoły był właśnie Św. Stanisław Kostka), Pani Janina Reichert – sekretarz UG, przewodnicząca RG- Pani Aniela Olszówka, radni – panowie: Andrzej Małys, Mieczysław Pawłowski, Pani Bronisława Golec, Pani Zofia Kiełb, księża, którzy zostali przeniesieni do innych parafii: Jan Kądziołka, Robert Capała, nauczyciele emeryci pracujący w tej szkole Państwo Kazimiera i Andrzej Noworytowie, Pani Anna Krasoń, byli dyrektorzy – Maria I Józef Sokalowie, Stanisław Maziarz z żoną, Pani Maria Szabat, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Jarocin, rodzice uczniowie, absolwenci. Po poświęceniu obrazu przez ksiądz Piotra Strojnego, przybyłych gości przywitała dyrektor szkoły Pani Maria Błońska. W przemówieniu zwróciła uwagę zebranych na to, że w życiu każdego z nas najważniejszą rzeczą są próby, odpowiedzi na pytania: Do jakiego celu dążę? Jakim człowiekiem chciałabym być? Czy wartością największą jest mądrość, uczciwość, szczęście, a może wolność, honor, odpowiedzialność? Jej zdaniem: „należy stwierdzić, że najważniejsze w naszym życiu są wartości. Świat zmienia się, wartości są niezmienne. Skuteczność szkoły zależy od skuteczności rodziców, nauczycieli. Bowiem świadome wychowanie w domu oparte na wartościach jest gwarancją, że dziecko w szkole będzie postępować właściwie. Aby szkoła była skuteczna i efektywna, należy najwięcej uwagi poświęcić na budowanie hierarchii wartości. Najczęściej szkoły mają wypracowane sposoby działania, regulaminy, ale nie maja określonego kierunku działania. Potrzebny im jest autorytet moralny. Dlatego ważne jest, by szkoła miała swojego patrona, uosabiającego wzór moralny. Jan Paweł II powiedział, że zdaniem każdego człowieka jest być twórca własnego życia: „człowiek musi z niego uczynić arcydzieło sztuki”. Bóg powołał Jego zdaniem człowieka do istnienia powierzając mu zadanie bycia twórcą . Dodała też: Święty Stanisław Kostka był prawdziwym stwórcą swojego życia. Swoją świętością wprawiał wszystkich w zdumienie. Był nie tylko gorliwy w służbie Bogu, ale umiał również być radosnym. Na pytanie ojców: Co wziąłby z sobą, gdyby mu kazano wyruszyć w drogę na misję do Indii, odparł z uśmiechem „Dobry kapelusz cierpliwości, płaszcz miłości Boga i bliźnich oraz mocą parę trzewików umartwienia”. Następnie – wg harmonogramu uroczystości, uczniowie zaśpiewali hymn szkoły „Przed wielu laty”, potem przedstawili zebranym sceny z życia świętego Stanisława. Wystąpili w programie również młodsi uczniowie, recytując wiersze „Jak być dobrym dzieckiem”. Natomiast absolwenci zaprezentowali „na wesoło” scenki z życia babci Stanisławy i dziadka Stanisława. Publiczność mogła zobaczyć uczniowskie prace plastyczne, usłyszeć wiersze – modlitwy. Wystąpiła też Pani M. Ostrowska, która opowiedziała o tym, jak wyglądała szkoła w Golcach przed II wojną światową, jak przebiegały lekcje, wspominała swoich nauczycieli. Dyrektor szkoły podkreśliła jej literacki talent, pokazała wszystkim „pamiątkowe świadectwo z klasy II 1932 r.” Pani E. Konieczko odczytała list Kuratora Oświaty z Rzeszowa (w załączeniu), pogratulowała wyboru patrona szkoły. Dokonano oceny zaprezentowanych przez uczniów prac plastycznych, napisanych wierszy – modlitw do Św. Stanisława Kostki. Ostatnim punktem programu był poczęstunek dla gości, z lampką szampana. Atmosfera była niezapomniana, ponieważ spotkali się ze sobą ludzie, którzy często oddali szkole w Golcach większą część swojego życia, którzy poczynili starania, by powstała nowa szkoła, którzy zabiegali o jej dobro. Spotkanie więc było dla wszystkich niezwykle wzruszające. Pani Maria Ostrowska na pożegnanie zaśpiewała pieśń patriotyczną, której nauczyła się będąc w klasie I. Szanowni gości mogli wpisać się też do Złotej Księgi, a na pamiątkę otrzymywali obrazki z wizerunkiem św. Stanisława Kostki.