Dotacja na budowę zbiornika retencyjnego
Dodane przez admin dnia December 02 2008 11:23:34
Gmina Jarocin w dniu 30 maja 2008 r. złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi wniosek na Budowę zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Jarocin.
Rozszerzona zawarto newsa
Gmina Jarocin w dniu 30 maja 2008 r. złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi wniosek na Budowę zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Jarocin. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną. Następnie oceniany był pod względem merytorycznym (przez ekspertów) i uzyskał 45,1 pkt. Uzyskanie minimum 40 punktów umożliwiało przejście wniosku do oceny przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Zarząd Województwa dołożył jeszcze 5 pkt., tak więc wniosek otrzymał w sumie 50,1 pkt i znalazł się na liście do dofinansowania na 13 miejscu. Wartość projektu przed przetargiem wynosi 3 451 246,99 z czego dotacja to 2 754 782,04 zł. Po przetargu zorganizowanym przez gminę kwoty te mogą ulec zmianie. Zbiornik w Jarocinie będzie miał powierzchnię 2.35 ha. Główną jego funkcją będzie ochrona oczyszczalni ścieków i części Jarocina przed powodzią, nawadnianie przyległych obszarów w okresie suszy oraz do celów rekreacyjnych. W związku z tym, że wybudowany będzie w sąsiedztwie istniejącej estrady umożliwi to powstanie kompleksu turystycznego wspomagającego rozwój gospodarczy gminy.