Złote Gody w Jarocinie – 2008
Dodane przez admin dnia December 02 2008 10:45:31
„Medal nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który dzisiaj otrzymaliście jest świadectwem uznania w naszym kraju dla instytucji małżeństwa i jego trwałości”- tymi słowami powitał dostojnych jubilatów Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak. 29 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji świętowano Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - „Złote Gody”
Rozszerzona zawarto newsa
Jubilatami, którzy doczekali tak pięknej uroczystości były następujące pary, które w 1958 roku zawarły związek małżeński;
 • Bronisława i Tadeusz Chudy z Mostków – Jeżów
 • Helena i Mieczysław Dec z Jarocina
 • Helena i Marian Łyda z Jarocina
 • Władysława i Julian Molawka z Jarocina
 • Helena i Jan Oleksak z Szyperek
 • Janina i Marian Ptak z Jarocina
 • Stefania i Wojciech Tęcza z Jarocina
  Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, pogratulował i złożył w imieniu Samorządu Gminy i własnym najlepsze życzenia oraz wzniósł toast tradycyjnym szampanem. Gratulacje i życzenia złożyła Przewodnicząca Rady Gminy w Jarocinie – Pani Aniela Olszówka. Młodzież gimnazjalna pod kierunkiem dyr. GOKSTiR Pani Anny Szczębara przygotowała część artystyczną: wiersze i piosenki. Jubilaci ze wzruszeniem wysłuchali okolicznościowych przyśpiewek zespołu śpiewaczego KGW ze Zdziar – Stefanii Paleń, Marii Ciosmak, Marii Nawój, Janiny Kutyła, Karoliny Torba i Wioletty Haliniak, oraz piosenek w wykonaniu młodzieży z Gminy Jarocin – Agnieszki Skiba, Marioli Sądej, Wioli Bełzak, Gosi Mińko. Pani Alina Owczarek zagrała na instrumencie keyboard „Sto lat” i „Usta milczą”. Jubilaci otrzymali upominki ufundowane przez gminę, zrobili pamiątkowe fotografie. Na uroczystość przybyło 3 pary: Państwo Bronisława i Tadeusz Chudy, Państwo Władysława i Julian Molawka oraz Państwo Janina i Marian Ptak. Pozostałe pary ze względu na stan zdrowia nie mogły uczestniczyć w jubileuszowej uroczystości zorganizowanej w GOKSTiR, Wójt aktu dekoracji medalami dokona w ich domach.
  Zdjęcie Grupowe
  Państwo Władysława i Julian Molawka
  Państwo Janina i Marian Ptak
  Państwo Bronisława i Tadeusz Chudy
  Koło Gospodyń Wiejskich z Zdziar