Absolutorium dla wójta
Dodane przez admin dnia May 04 2008 00:00:00
Głównymi punktami XII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 kwietnia 2008 były sprawy związane z udzieleniem absolutorium dla wójta za realizację budżetu gminy Jarocin w 2007 roku. Radni Rady Gminy w Jarocinie podczas sesji w tym dniu, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jarocin zaopiniowanym przez RIO w Rzeszowie udzielili wójtowi Zbigniewowi Walczakowi absolutorium w sposób jednomyślny (14 głosów za, przy nieobecności jednej osoby).

Rozszerzona zawarto newsa