Nabór wniosków „UCZEŃ NA WSI”
Dodane przez admin dnia September 05 2008 14:56:55
INFORMUJE, że trwa nabór wniosków w ramach obszaru A pilotażowego programu pod nazwą: „UCZEŃ NA WSI” Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który: 1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), 3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Jarocin, jeżeli zostaną dotrzymane warunki zawartej umowy o dofinansowanie.
Rozszerzona zawarto newsa
INFORMUJE, że trwa nabór wniosków w ramach obszaru A pilotażowego programu pod nazwą: „UCZEŃ NA WSI” Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który: 1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), 3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Jarocin, jeżeli zostaną dotrzymane warunki zawartej umowy o dofinansowanie. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAÆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROCINIE Szczegółowe informacje oraz dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie. Druki WNIOSKU i OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW są dostępne w OPS w Jarocinie oraz na stronie PFRON: www.pfron.org.pl. Ostateczny termin składania wniosków mija 30 września 2008 roku.