Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
Gmina Jarocin złożyła w dniu 14.04.2007 wniosek o dotację na Rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański do Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W dniu 30 października 2007 r. ukazała się lista rekomendowanych wniosków w Działaniu 2.1.5. „Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej” zaakceptowanych przez Komitet Sterujący dla tych programów, na której – między innymi - znalazła się planowana inwestycja. Nie zakończyło to jednakże procedury. Gmina musiała w krótkim czasie dostarczyć do NFOŚ i GW w Warszawie tłumaczenie na język angielski dokumentacji projektowej. Przetłumaczone dokumenty trafiły do Brukseli. W dniu 6 kwietnia 2008 r. przybyli do Urzędu Gminy w Jarocinie p. Eryk Antoni Warnaars przedstawiciel duńskiej firmy konsultingowej Ramboll Danmark A/S oraz p. Andrzej R. Szaniawski pełniący rolę starszego konsultanta w tej firmie w dziedzinie wody i odpadów. Zadaniem konsultantów powyższej firmy była weryfikacja dla darczyńcy, czyli rządu w Norwegii zasadności przyznawania dotacji dla rekomendowanych wstępnie wniosków. Panowie szczegółowo sprawdzali rzetelność danych zawartych we wniosku. Na wszelkie z ich strony zapytania i wątpliwości odpowiedzi udzielali: wójt z zastępcą oraz prezes GZK p. Janusz Siembida, pp. Elżbieta Kosior i Cecylia Szczepanik /wykonawczynie projektu kanalizacji/ oraz p. Łoboda jako osoba, która opracowała wniosek. Po tej części odbyła się wizyta w terenie. Panowie Warnaars i Szaniawski zwiedzili oczyszczalnie oraz teren przyszłej inwestycji. Na zakończenie wizytacji konsultanci zapewnili przedstawicieli gminy Jarocin, że ze swojej strony wyrażają akceptację dla projektowanej z udziałem środków finansowych norweskich inwestycji ale zaznaczyli, że ostateczna decyzja zapadnie prawdopodobnie w październiku. Gdyby decyzja była korzystna dla jarocińskiego samorządu to należy się spodziewać, że przetarg odbędzie się na początku przyszłego roku a wykonanie w okresie wiosna/lato 2009.od lewej p. Andrzej R. Szaniawski,p. Andrzej Kata, p. Eryk Antoni Warnaars, p. Janusz Siembida, p. Zbigniew Walczak.

admin dnia May 12 2008 14:23:15 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?