Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Nieruchomość nad zalewem do oddania w najem
Wójt Gminy w Jarocinie działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje poniżej dane dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem:
1. Oznaczenie nieruchomości Obiekt użytkowy przy scenie plenerowej w Jarocinie oraz pomieszczenia sanitarne usytuowane w obiekcie sceny plenerowej na dz. nr 912 w Jarocinie – KW TB1N/00085350/3
2. Powierzchnia
a) Obiekt użytkowy - 24,60 m2
b] Pomieszczenia sanitarne – 42,35 m2
c) Grunt - 1000 m2
3. Opis nieruchomości Obiekt użytkowy stanowi jedno pomieszczenie wyposażone w instalację elektryczną i wod.-kan. W przyległej do sceny plenerowej części sanitarnej znajduje się 5 pomieszczeń, w tym 3 sanitariaty, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie przebieralni. Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną i wod.-kan. Na przyległym przeznaczonym do oddania w najem terenie, usytuowane są dwie drewniane altany. Przeznaczony do oddania w najem teren stanowi część działki nr 912.
4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin działka nr 912 wskazana jest do przeznaczenia na tereny usługowe. Zgodnie z egib część nieruchomości przeznaczonej do wynajmu stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie małej gastronomii i punktu informacji turystycznej. Termin zagospodarowania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy najmu
5. Informacja o oddaniu w najem Wnioski o najem należy składać pisemnie na adres:
Urząd Gminy Jarocin 159, 37-405 Jarocin
lub e-mail: jarocin@kki.pl, w terminie do dnia 19.02.2018r.
W przypadku gdy o nieruchomość ubiegać się będzie tylko jeden podmiot zostanie on oddany w najem bez przetargu na okres do 3 lat. Natomiast w przypadku gdy o nieruchomość ubiegać się będzie więcej niż jeden podmiot zostanie on oddany w najem, po przeprowadzeniu przetargu.
6. Miesięczna stawka czynszu Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi: 424,00 zł netto (+ 23% VAT). W przypadku konieczności przeprowadzenia przetargu stawka ta będzie stanowić stawkę wywoławczą. Dodatkowe opłaty to koszty zużycia energii elektrycznej, wody, opłat za kanalizację i odbiór odpadów.
7. Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu najmu Do ostatniego dnia każdego miesiąca
8. Zasady aktualizacji opłat Stawka czynszu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UG Jarocin oraz zamieszcza na stronie BIP Urzędu, na okres 21 dni tj. do dnia 07.02.2018r.
podpora dnia January 17 2018 12:43:47 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?