Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Dotacja z Mechanizmu Finansowego EOG
W ślad za wyborem przez Komitet Mechanizmu Finansowego do dofinansowania wniosku PL0318 zatytułowanego "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański" współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG w 85%, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego i wyborze wykonawcy w dniu 03.03.2009r w siedzibie Urzędu Gminy Jarocin odbyło się podpisanie umowy. Wykonawcą robót dla w/w inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "INŻBUD Sp. z o.o." ul. Wojska Polskiego 28A, 23-300 Janów Lubelski w imieniu którego umowę podpisał z-ca Dyrektora Marek Winiarczyk.

Z kolei do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański" wybrano Pracownię Projektową SZCZEPANIK ze Stalowej Woli.

Z ramienia Gminy Jarocin swoje podpisy pod umowami złożyli Wójt Gminy Zbigniew Walczak oraz skarbnik Gminy Zdzisława Mika.

Przekazanie terenu wykonania robót nastąpiło 9 marca br.

podpora dnia April 09 2009 09:28:34 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?