Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Dotacja na budowę zbiornika retencyjnego
Gmina Jarocin w dniu 30 maja 2008 r. złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi wniosek na Budowę zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Jarocin. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną. Następnie oceniany był pod względem merytorycznym (przez ekspertów) i uzyskał 45,1 pkt. Uzyskanie minimum 40 punktów umożliwiało przejście wniosku do oceny przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Zarząd Województwa dołożył jeszcze 5 pkt., tak więc wniosek otrzymał w sumie 50,1 pkt i znalazł się na liście do dofinansowania na 13 miejscu. Wartość projektu przed przetargiem wynosi 3 451 246,99 z czego dotacja to 2 754 782,04 zł. Po przetargu zorganizowanym przez gminę kwoty te mogą ulec zmianie. Zbiornik w Jarocinie będzie miał powierzchnię 2.35 ha. Główną jego funkcją będzie ochrona oczyszczalni ścieków i części Jarocina przed powodzią, nawadnianie przyległych obszarów w okresie suszy oraz do celów rekreacyjnych. W związku z tym, że wybudowany będzie w sąsiedztwie istniejącej estrady umożliwi to powstanie kompleksu turystycznego wspomagającego rozwój gospodarczy gminy.
admin dnia December 02 2008 11:23:34 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?