Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Jubileusz Szkoły w Zdziarach
28 października 2008 r. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach to dzień niezwykły , bardzo świąteczny. Tego dnia „Nowa Szkoła" obchodzi jubileusz 10-lecia.Gwarno i wesoło od rana, rodzice krzątają się i przygotowują poczęstunek dla zaproszonych gości. Uczniowie w odświętnych strojach, ćwiczą recytację wierszy przygotowanych na uroczystą akademię. Budynek szkoły godnie przygotowany na przyjęcie gości, piękne kolorowe dekoracje, gazetki tematycznie związane z Jubileuszem.

Jubileusz szkoły to okazja do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Dostrzeganie upływu czasu jest cudownym darem dojrzałości. Przez 10 minionych lat szkołę w Zdziarach ukończyło 115 uczniów, pracowało z nimi 19 nauczycieli oraz dwie osoby z obsługi.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się o godz. 14.00 uroczystą Mszą Świętą, którą w miejscowym kościele odprawił Ks. Proboszcz Stanisław Konik. Proboszcz tej parafii jest bardzo związany ze szkołą, kiedyś pracował w niej jako katecheta, aktualnie przebywa na emeryturze. Społeczność szkolna zawsze chętnie zaprasza Księdza Proboszcza na różne uroczystości szkolne - jest postrzegany jako Wielki Przyjaciel Szkoły. Ksiądz proboszcz przekazał z racji Jubileuszu Świecę Papieską, która zajmie szczególne miejsce pośród licznych nagród i pucharów zdobiących szkolne korytarze.

Po Mszy Świętej wszyscy zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele przybyli do budynku szkolnego. Dyrektor Szkoły Pani Rozalia Iskra powitała władze gminne z Panem Wójtem Zbigniewem Walczakiem na czele, Panią Przewodniczącą Rady Gminy, Państwa Radnych, Pana sołtysa, Panie dyrektorki ze szkół z terenu naszej gminy oraz wszystkich zaproszonych gości.

W swoim przemówieniu podziękowała wszystkim zaangażowanym w budowę i funkcjonowanie szkoły w Zdziarach, między innymi byłym dyrektorom Pani Lucynie Mazur, Pani Marii Pchełka, byłemu Wójtowi Januszowi Siembida, sołtysom sołectw leżących w obwodzie szkoły a także wszystkim mieszkańcom.

Jednym z punktów akademii było przyjęcie do społeczności uczniowskiej - pierwszoklasistów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Nasi uczniowie zaprezentowali piękne układy taneczne, wykazali się dużym talentem aktorskim i plastycznym. Szczególne podziękowania należą się Paniom: Elżbiecie Pchełka i Elżbiecie Kutyła za przygotowaną akademię. Uczniowie klasy pierwszej zostali obdarowani licznymi upominkami przygotowanymi przez Przewodniczącą Rady Gminy, Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną oraz uczniów klas starszych. Władze lokalne przekazały na rzecz szkoły sprzęt sportowy i słodycze. Po zakończonej akademii wszyscy udali się na przyjęcie zorganizowane przez nauczycieli oraz Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach. Licznie przybyli rodzice i goście w trakcie poczęstunku wymieniali uwagi, refleksje i wspomnienia dotyczące minionych i aktualnych problemów oświaty w naszej gminie. Młodzież szkolna wspólnie z absolwentami bawiła się na jubileuszowej dyskotece .

Jubileusz szkoły był, w zgodnej opinii przybyłych na to święto, znakomitą okazją do prezentacji osiągnięć i sukcesów byłych i obecnych wychowanków prowadzonych przez wielu zaangażowanych, oddanych swojej szkole nauczycieli. Wszyscy rozstając się życzyli „ Nowej Szkole" kolejnych pięknych jubileuszy. Dyrektor szkoły Rozalia Iskra

admin dnia November 17 2008 10:26:03 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?