Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Historia pewnego sprostowania
W tygodniku '„Sztafeta” z dnia 5 lutego 2009 r. ukazał się artykuł redaktora (zi) pt. „Kucharki wygrały z wójtem”' zawierający - moim zdaniem – liczne przekłamania. Zgodnie z prawem prasowym zwróciłem się do redakcji pisma o zamieszczenie sprostowania do tego artykułu.
podpora dnia February 27 2009 10:38:25 · Czytaj wicej · 2204 Czyta · Drukuj
ZAPROSZENIE - SKŁADANIE OFERT
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jarocin na 2009 r. dysponuje dotacją w wysokości 178 509,10 PLN i przeznacza na realizację niżej określonych usług.

INFORMACJA

Na wniosek złożony przez usługodawców na spotkaniu w dniu 26 lutego 2009 r. wydłuża się termin składania ofert na świadczenie usług z Programu Integracji Społecznej do dnia 20 marca 2009 r. do godz. 1500

podpora dnia February 19 2009 12:47:48 · Czytaj wicej · 1918 Czyta · Drukuj
Sesja „opłatkowa"
W dniu 29 grudnia odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy w Jarocinie – ostatnia w 2008 r.
podpora dnia December 30 2008 13:17:19 · Czytaj wicej · 2017 Czyta · Drukuj
Życzenia Świąteczne.
podpora dnia December 22 2008 12:22:08 · Drukuj
PROJEKT „PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ”
Prawie wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Jarocin otrzymały pracownie komputerowe w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
podpora dnia December 19 2008 13:45:30 · Czytaj wicej · 1907 Czyta · Drukuj
Uroczystość nadania szkole w Golcach imienia
Dnia 22 października b. r. w Golcach odbyła się wielka uroczystość – przywrócenie imienia św. Stanisława Kostki tutejszej szkole podstawowej. Na program złożyły się: 1) Uroczysta Msza św. Której przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz proboszcz parafii Kurzyna – Tadeusz Strugała .........
admin dnia December 03 2008 09:35:02 · Czytaj wicej · 2581 Czyta · Drukuj
Dotacja na budowę zbiornika retencyjnego
Gmina Jarocin w dniu 30 maja 2008 r. złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi wniosek na Budowę zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Jarocin.
admin dnia December 02 2008 11:23:34 · Czytaj wicej · 2253 Czyta · Drukuj
Złote Gody w Jarocinie – 2008
„Medal nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który dzisiaj otrzymaliście jest świadectwem uznania w naszym kraju dla instytucji małżeństwa i jego trwałości”- tymi słowami powitał dostojnych jubilatów Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak. 29 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji świętowano Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - „Złote Gody”
admin dnia December 02 2008 10:45:31 · Czytaj wicej · 3515 Czyta · Drukuj
Jubileusz Szkoły w Zdziarach
28 października 2008 r. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach to dzień niezwykły , bardzo świąteczny. Tego dnia „Nowa Szkoła" obchodzi jubileusz 10-lecia.Gwarno i wesoło od rana, rodzice krzątają się i przygotowują poczęstunek dla zaproszonych gości. Uczniowie w odświętnych strojach, ćwiczą recytację wierszy przygotowanych na uroczystą akademię. Budynek szkoły godnie przygotowany na przyjęcie gości, piękne kolorowe dekoracje, gazetki tematycznie związane z Jubileuszem.
admin dnia November 17 2008 10:26:03 · Czytaj wicej · 3054 Czyta · Drukuj
Działki na sprzedaż w Jarocinie.
Wójt Gminy Jarocin ogłasza przetarg dnia 17.10.2008 o godz. 10.00 ustny nieograniczony na sprzedaż działek Dz. nr 1415/6 o pow. 0,07 ha, 1415/7 o pow. 0,07 ha niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Jarocinie (Kw 37705). więcej na BIP
admin dnia September 22 2008 10:01:13 · Drukuj
Nabór wniosków „UCZEŃ NA WSI”
INFORMUJE, że trwa nabór wniosków w ramach obszaru A pilotażowego programu pod nazwą: „UCZEŃ NA WSI” Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który: 1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), 3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Jarocin, jeżeli zostaną dotrzymane warunki zawartej umowy o dofinansowanie.
admin dnia September 05 2008 14:56:55 · Czytaj wicej · 2036 Czyta · Drukuj
Strona 76 z 78 << < 73 74 75 76 77 78 >
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?