Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

S.O.S. – Ropczyce – Powódź
S.O.S. – Ropczyce – Powódź Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego apeluje o pomoc dla poszkodowanych w powodzi w powiecie ropczycko – sędziszowskim

prosimy o przekazywanie nowych lub używanych, ale wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy, które mogą służyć rodzinom poszkodowanym w powodzi, wszelkich informacji w tej kwestii udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, tel. 017 22 10 048, 017 22 28 913.

podpora dnia July 02 2009 08:33:21 · Czytaj wicej · 1779 Czyta · Drukuj
PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWC¡

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWC¡ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI pn.: „ BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WRAZ Z K¡PIELISKIEM W MIEJSCOWOŚCI JAROCIN” W ślad za wyborem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „ Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 inwestycji pod nazwą:

podpora dnia June 25 2009 11:40:02 · Czytaj wicej · 1642 Czyta · Drukuj
SKŁADANIE OFERT-Usługi integracji społecznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jarocin na 2009 r. dysponowała dotacją w wysokości 178 509,10 PLN W konkursie ogłoszonym w marcu wybrano i zakontraktowano usługi na kwotę 122009.10 zł, pozostałą kwotę przeznacz się na realizację niżej określonych usług.

sekretarz dnia June 15 2009 14:22:44 · Czytaj wicej · 1744 Czyta · Drukuj
Nizezły wynik
Uczeń klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie – Radosław Æwikowski – został laureatem Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny” w kategorii ,,Maluch”, uzyskując 116,25pkt (120pkt możliwych do zdobycia). Nagrodą jest wycieczka do Legolandu w Danii. Organizatorem konkursu w szkole od 2005r. jest nauczycielka matematyki mgr Teresa Sulowska. GRATULUJEMY!
podpora dnia June 09 2009 13:39:03 · Czytaj wicej · 2104 Czyta · Drukuj
WYBORY do Parlamentu Europejskiego
W dniu 7 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego . Z wynikami jak i z wizualizacją wyborów możemy się zapoznać na stronie http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/W/181202.htm
podpora dnia June 09 2009 13:35:00 · Czytaj wicej · 1684 Czyta · Drukuj
Gminne Æwiczenia Obronne.
W dniu 29 maja 2009r. odbyły się gminne ćwiczenia obronne wybranych elementów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonujących na terenie gminy ogniw ochronnych i ratowniczych na temat: „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie ralizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.

Podczas ćwczeń przeprowadzono epizody praktyczne w Publicznej Szkole Podstawowowej w Zdziarach,oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Katach.

podpora dnia June 04 2009 08:33:57 · Czytaj wicej · 1835 Czyta · Drukuj
Gminny Turniej Tenisa Stołowego
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JAROCINIE ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W JAROCINIE zaprasza wszystkie szkoły Gminy Jarocin do wzięcia udziału w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego... więcej(doc)
podpora dnia May 26 2009 15:22:29 · Czytaj wicej · 1750 Czyta · Drukuj
Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych
Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie zaprasza do udziału w Gminnym Przeglądzie Zespołów Teatralnych - Celem Przeglądu, który ma charakter konkursowy, jest stworzenie możliwości konfrontacji dokonań artystycznych amatorskich zespołów teatralnych działających na terenie Gminy Jarocin. więcej(doc)
podpora dnia May 26 2009 15:15:17 · Czytaj wicej · 1754 Czyta · Drukuj
Podpisanie umowy w NFOŚiGW
W dniu 19 maja 2009 roku nastąpiło podpisanie umowy finansowej o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ...
podpora dnia May 25 2009 14:47:08 · Czytaj wicej · 1808 Czyta · Drukuj
I OGÓLNOPOLSKI ZLOT MOTOCYKLOWY
Zapraszamy Państawa do udziału w "I Ogólnopolski Zlot Motocyklowy w Państwie Jarocin" który odbędzie się w dniach 5,6,7 czerwca 2009 r.

Więcej informacji na stronie www.zlotmotocyklowy.za.pl

podpora dnia May 22 2009 08:17:16 · Czytaj wicej · 2272 Czyta · Drukuj
Podpisanie umowy z Zarządem Województwa

W dniu 20 kwietnia 2009 r. przedstawiciele Gminy Jarocin i Zarządu Województwa Podkarpackiego dokonali podpisania umów o dofinansowanie projektu :

„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Jarocin” złożonego do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 4 „ Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

podpora dnia May 19 2009 09:47:44 · Czytaj wicej · 1837 Czyta · Drukuj
Strona 73 z 77 << < 70 71 72 73 74 75 76 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?