Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Wybory sołtysów na kadencję 2011-2015
Informacja o przeprowadzonych wyborach sołtysów na kadencję 2011-2015 Dokument - .doc

stanko dnia February 02 2011 13:17:55 · Czytaj wicej · 3177 Czyta · Drukuj
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: referent d/s. obsługi Rady Gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.

Ogloszenie
stanko dnia January 25 2011 08:28:28 · 0 Komentarzy · 1844 Czyta · Drukuj
Informacja
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 roku a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 roku.

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

podpora dnia January 18 2011 11:18:20 · Czytaj wicej · 2 Komentarzy · 1926 Czyta · Drukuj
Wybory soltysów
W związku z rozpoczętą kadencją gminnego samorządu na lata 2010 – 2014 Wójt zarządził zorganizowanie w okresie od 14 stycznia do 31 stycznia 2011 r. Zebrań Wiejskich w poszczególnych 10 sołectwach gminy Jarocin w celu dokonania przez te Zebrania wyborów organów jednostek pomocniczych : Sołtysów i składów osobowych Rad Sołeckich. Zebrania odbywać się będą z udziałem Wójta Gminy Zbigniewa Walczaka i pracownika urzędu Gminy w Jarocinie wyznaczonego do obsługi zebrania w poszczególnym sołectwie według następującego porządku:
1. Otwarcie Zebrania przez Wójta i wybór przewodniczącego Zebrania.
2. Sprawozdanie z działalności organów sołectwa przedstawione przez Sołtysa.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
5. Dyskusja, wnioski, zapytania i zakończenie Zebrania

Harmonogram -doc

podpora dnia January 14 2011 10:27:16 · Czytaj wicej · 2112 Czyta · Drukuj
OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2010

W związku z obowiązkiem wynikającym z art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypomina się przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez Wójta Gminy Jarocin, o obowiązku złożenia w Urzędzie Gminy w Jarocinie w terminie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenia te należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr 5, celem naliczenia należnej opłaty za korzystanie z przedmiotowych zezwoleń w 2011 r.

oświadczenie - doc

podpora dnia January 13 2011 12:59:38 · Czytaj wicej · 1542 Czyta · Drukuj
Obwieszczenie - O wydaniu decyzji
Obwieszczenie - O wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
podpora dnia December 31 2010 08:42:32 · Drukuj
Wesołych Świąt!

stanko dnia December 22 2010 13:17:33 · Drukuj
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza:

osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie woj. Podkarpackiego, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej

do udziału w projekcie pt. „Od pomysłu do sukcesu” realizowanego w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

podpora dnia December 09 2010 19:42:24 · Czytaj wicej · 1683 Czyta · Drukuj
Termomodernizacja budynków


Zakończono prace przedsięwzięcia pod nazwą: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jarocin” współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

podpora dnia December 09 2010 13:03:59 · Czytaj wicej · 1703 Czyta · Drukuj
Nabór wniosków na zadania z zakresu profilaktyki
Nabór wniosków na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków na rok 2011.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków na rok 2011. Wnioski oddzielnie na każde zadanie na załączonym formularzu składać należy do dnia 31 grudnia br. w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie.

Ponadto druk wniosku jest do pobrania na stronie internetowej o adresie www.jarocin.ug.pl, lub w Urzędzie Gminy w Jarocinie pokój nr 5.- sekretariat.

wniosek - doc

podpora dnia December 09 2010 12:49:00 · Drukuj
NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
W związku z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Jarocin.
podpora dnia December 02 2010 11:20:49 · Czytaj wicej · 1793 Czyta · Drukuj
Strona 68 z 78 << < 65 66 67 68 69 70 71 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?