Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Nowo powstała strona internetowa
Jest to strona, gdzie znajdują się informacje odnośnie tarczy, czyli pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.
Opiera się na pięciu filarach:
• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników
• Finansowaniu przedsiębiorców
• Ochronie zdrowia
• Wzmocnieniu systemu finansowego
• Inwestycjach publicznych

http://tarcza.podkarpackie.pl/index.php/pl/

podpora dnia May 05 2020 11:52:56 · Drukuj
Laptopy dla szkół
Gmina Jarocin uzyskała dofinansowanie w wysokości 60 000 zł przeznaczone na zakup 20 laptopów i oprogramowania dla szkół w celu realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ogólnego. Zadanie jest w trakcie realizacji i w najbliższym czasie komputery trafią do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na terenie gminy. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
podpora dnia April 23 2020 07:23:27 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne - 2020
podpora dnia April 10 2020 08:37:13 · Drukuj
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Informuje się mieszkańców Gminy Jarocin o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dopłat do utylizacji eternitu (azbestu). Dofinansowanie obejmuje demontaż płyt, ich wywóz oraz utylizację. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie finansuje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania w roku 2020 należy do dnia 30.04.2020 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Jarocin.
Wzór wniosku można pobrać u Sołtysa, ze strony internetowej lub w budynku Urzędu Gminy Jarocin w pok. 3.
podpora dnia April 01 2020 13:15:33 · Drukuj
APEL o wsparcie Szpitala Powiatowego
podpora dnia March 31 2020 08:12:36 · Drukuj
Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów
Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych, można dokonywać w następujący sposób:
• przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jarocin@kki.pl (nie jest wymagany przy tym podpis elektroniczny).
W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
• złożyć w Urzędzie Gminy w Jarocinie na parterze budynku.
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
b/ potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);
Termin do składania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie).
Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW: tel. 15 873-31-18, ewentualnie tel. 15 871-31-41 wew. 25.
Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów zawarte są w Uchwale nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (zmieniona uchwałami PKW Nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. i Nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020r.) i znajdują się w BIP Urzędu zakładka „Wybory Prezydenckie” pod adresem:
http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=352
podpora dnia March 27 2020 09:32:59 · Drukuj
OZE Komunikat

Druk oświadczenia

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW – GMINA JAROCIN - DOT. MONTAŻY KOTŁÓW NA BIOMASĘ.

podpora dnia March 27 2020 09:09:24 · Drukuj
PORADY PSYCHOLOGICZNE
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wsparcie w postaci interwencji kryzysowej oraz poradnictwa psychologicznego można uzyskać pod numerem telefonu:

Wsparcie psychologiczne numery telefonów:
796 082 875
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00, tel. 15 841 27 73

Całodobowo: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, tel. 607 302 198.

Porad udziela także Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów.
Lista psychoterapeutów oraz dni i godz., kiedy można się umówić na rozmowę telefoniczną znajdują się na stronie psychoterapia-podkarpackie.pl oraz poniżej:

Iwona Barabasz, tel. 600 186 127, piątek 17.00 – 20.00

Agnieszka Binkowska, tel. 502 102 317, wtorek 10. 00 – 12.00

Maciej Ćwik, tel. 662 234 604, wtorek 10.30 – 11.30

Beata Guzek, tel. 783 678 635, środa 18.00 – 19.00

Paweł Kopeć, tel. 534 066 978, wtorek 19.00 – 20.00, czwartek 10.00 – 11.00

Kamila Makara – Czułno, tel. 697 363 288, środy 12.00 – 13.00

Jacek Pasternak, tel 604 794 670, poniedziałek 18.00 – 20.00

Agnieszka Polańczyk – Ciskał, tel. 501 242 297, poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00, czwartek 8.00 – 12.00

Małgorzata Zioło, tel. 503 025 888, poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00

Renata Zuba, tel. 881 442 883, piątek 16.00 – 17.00
agatapalka dnia March 17 2020 08:45:48 · 0 Komentarzy · 394 Czyta · Drukuj
KORONAWIRUS - INFOLINIA
Gmina Jarocin uruchomiła infolinię 690 801 622, gdzie osoby potrzebujące (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw, uzyskania pomocy psychologicznej itp., mogą też uzyskać informacje o numerach telefonu, pod którymi są udzielane porady psychologiczne

agatapalka dnia March 17 2020 08:38:46 · 0 Komentarzy · 487 Czyta · Drukuj
KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW
W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy zwracam się z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt w tych instytucjach. Zapraszamy wyłącznie w sprawach bardzo pilnych i terminowych. W pozostałych przypadkach zalecamy załatwianie sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej: jarocin@kki.pl, telefonicznie 15 8713141 lub przez skrzynkę e-PUAP. Więcej numerów telefonów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl zakładka Urząd Gminy.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: poczta elektroniczna opsjarocin@wp.pl tel. 15 8713145.

Zalecam odwiedzanie placówek samodzielnie, bez osób towarzyszących, chyba że jest to konieczne do załatwienia określonej sprawy.

Wszystkim mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję ograniczenie kontaktów w większych grupach ludzi i stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

agatapalka dnia March 16 2020 10:01:16 · 0 Komentarzy · 404 Czyta · Drukuj
Komunikat koronowirus
podpora dnia March 12 2020 08:47:01 · Drukuj
Strona 7 z 78 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?