Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

KONKURS KRUS- zapraszamy do udziału
Szanowni Państwo,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nisku zaprasza do wzięcia udział w konkursach z nagrodami:

-„ Ograniczenie ryzyka chorób układu ruchu”
- „Zapobieganie upadkom osób w gospodarstwach rolnych”,

które zostaną przeprowadzone na stoisku informacyjnym KRUS podczas Dni Jarocina „Spotkania Rodzinne” w Jarocinie w dniu 11.08.2019r.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich odwiedzających stoisko informacyjne KRUS, a w szczególności rolników i domowników.

Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora.

podpora dnia August 06 2019 07:54:25 · Drukuj
Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach

Z ogromną radością pragniemy poinformować, iż w dniu 4 lipca 2019 roku oficjalnie swoją działalność rozpoczęło Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach. Nasza organizacja w chwili obecnej liczy 21 osób. Uczestnicy Zebrania Członków Koła Gospodyń Wiejskich w Golcach dokonali wyboru Zarządu Koła w następującym składzie:
Pani Beata Kiszka - Przewodniczący Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Golcach,
Pani Jadwiga Pęk - Zastępca Przewodniczącego,
Pani Monika Brzozowska - Członek Zarządu.
Zadania statutowe, które będziemy realizować dotyczą miedzy innymi prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, upowszechniania różnych form współdziałania, inicjowania i podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy na wsi. ...

Zarząd KGW w Golcach
podpora dnia July 30 2019 11:25:38 · Czytaj wicej · 565 Czyta · Drukuj
BIEGI ZWYCIĘSTWA 2019
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń, bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka”
Biegi organizowane są wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin. W przerwie i na zakończenie zawodów na scenie plenerowej będą prezentowane pieśni o charakterze patriotycznym i regionalnym.

Zapisy biegaczy, kliknij w link: https://kepasport.pl/wydarzenie/biegi-zwyciestwa-2019/

podpora dnia July 30 2019 11:02:02 · Drukuj
Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin 2019
podpora dnia July 30 2019 10:47:37 · Drukuj
OGŁOSZENIE - zapisy na kolektory słoneczne
OGŁOSZENIE
W dniu 12 lipca 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jarocin”. Ze względu na to, że bardzo dużo osób zapisanych do programu nie wpłaciło dotychczas zaliczki w wysokości 500 zł. oraz nie podpisało umów z gminą, istnieje zagrożenie, że przetarg zostanie unieważniony, a gmina utraci dofinansowanie.
W związku z powyższym uczestnicy projektu, którzy nie dostarczyli podpisanych umów proszeni są o ich niezwłoczny zwrot (do dnia 23 lipca 2019 r.).
Informujemy także, że istnieje jeszcze możliwość zapisania się na kolektory słoneczne.
podpora dnia July 16 2019 10:51:34 · Drukuj
Ogłoszenie o wyborach do Izb Rolniczych
podpora dnia July 16 2019 10:50:03 · Drukuj
Ogłoszenie o wyborach do Izb Rolniczych w 2019
podpora dnia July 12 2019 13:21:39 · Drukuj
Przekazanie do eksploatacji OZE.
W dniu 25 czerwca 2019r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji przedsięwzięcie pod nazwą „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Jarocin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu był wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jarocin poprzez montaż na 16 obiektach użyteczności publicznej nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,19 MW, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w wysokości 135,76 t CO2/rok, zwiększenie produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w wysokości 164,56 MWh/rok.

Wykonawca zadania była firma;
EcoGroup S.C. ul. Makowa 5, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 1 199 990,46 PLN w tym udział środków:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 833 238,00 PLN
• Budżet Gminy Jarocin 366 752,46 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

podpora dnia July 03 2019 10:36:37 · Czytaj wicej · 460 Czyta · Drukuj
Utworzenie świetlicy wiejskiej w Domostawie

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zakończyło realizację zadania pn.: „Przystosowanie pomieszczeń w budynku remizy OSP w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Domostawa” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 46 857,03 zł.
W wyniku realizacji zadania została utworzona świetlica wiejska w miejscowości Domostawa. W ramach zadania wykonano prace związane z malowaniem pomieszczenia świetlicy i pomieszczeń pomocniczych oraz montaż rolet wewnętrznych materiałowych. Ponadto zakupiono sprzęt w celu doposażenia świetlicy wiejskiej tj.:
- okap gastronomiczny przyścienny,
- kuchenka gastronomiczna gazowo – elektryczna 5-palnikowa,
- zmywarko-wyparzarka,
- kuchenka mikrofalowa,
- witryna chłodnicza,
- stół do tenisa,
- stół do gry w piłkarzyki,
- telewizor,
- zestaw nagłaśniający (kolumny aktywne - 2 szt., statywy - 2 szt., mikrofony bezprzewodowe - 2 szt., mikser z okablowaniem - 1 szt.).

podpora dnia June 28 2019 07:09:43 · Czytaj wicej · 405 Czyta · Drukuj
Wybory do Izb Rolniczych_2019
podpora dnia June 18 2019 11:50:17 · Drukuj
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ks. Kędzierskiego
W dniu 12 czerwca władze samorządu Gminy Jarocin złożyły kwiaty pod pomnikiem ks. Marcina Kędzierskiego, upamiętniając w ten sposób 76 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
podpora dnia June 14 2019 07:10:00 · Drukuj
Strona 7 z 73 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?