Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Rada Gminy
Urząd Gminy
Oświata
Pomoc Społeczna
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
RODO
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Kolęda do Nieba 2017
podpora dnia December 31 2017 13:12:22 · Drukuj
Życzenia Bożonarodzeniowe -2017
podpora dnia December 22 2017 07:50:10 · Drukuj
Spotkania Wigilijne w Majdanie - 2017
podpora dnia December 20 2017 14:06:47 · Drukuj
Mobilny Punkt Informacyjny FE w Jarocinie
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Jarocin (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 21 grudnia (czwartek) w godzinach od 09.00 – 11.30 w Urzędzie Gminy Jarocin, Jarocin 159.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Serdecznie zapraszamy!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel.: 798 771 220

zapytaj@podkarpackie.pl
www.fundusze.podkarpackie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

podpora dnia December 14 2017 13:01:58 · Drukuj
Jeszcze niższe podatki
W dniu 24 listopada br. odbyła się sesja Rady Gminy w Jarocinie, podczas której uchwalone zostały podatki lokalne na 2018 rok. Propozycje stawek przedstawione przez wójta gminy zostały w sposób jednomyślny zaakceptowane przez radnych. W stosunku do roku 2017 niektóre z nich zostały obniżone.

Kwota 9.90 zł od 1m2 podatku od budynków lub części budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to najprawdopodobniej najniższa stawka w całym kraju. Stawkę podatkową 10 zł od 1 m2 w 2017 roku, oprócz gminy Jarocin posiadała tylko jeszcze jedna gmina w Polsce.

podpora dnia December 08 2017 13:06:29 · Czytaj wicej · 192 Czyta · Drukuj
107 Urodziny Pani Anieli Sołtyskiej
Pani Aniela Sołtyska z Katów w gminie Jarocin w piątek 1 grudnia 2017 r. świętowała 107 urodziny. Z tej, tak wyjątkowej okazji jubilatkę odwiedzili wójt Gminy Zbigniew Walczak, kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, przewodniczący Rady Gminy w Jarocinie Bogusław Iskra, Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, członek Zarządu Powiatu Niżańskiego - Tomasz Podpora oraz sołtys wsi Katy Jan Skiba. Goście oprócz bukietu kwiatów złożyli jubilatce bukiet wspaniałych życzeń.

Jubilatka niezmiennie cieszy się dobrym zdrowiem. Jej recepta na długowieczność to zdrowe odżywianie i spokojny tryb życia. Jest najstarszą mieszkanką powiatu niżańskiego, a według portalu internetowego „Najstarsi Polacy” Pani Aniela w województwie podkarpackim zajmuje trzecie miejsce. Starsze od niej są dwie panie urodzone w 1909 roku. Natomiast w Polsce jest na 33 miejscu najstarsza mieszkanka Gliwic jest z 1906 r.

podpora dnia December 04 2017 13:45:44 · Czytaj wicej · 293 Czyta · Drukuj
Obwieszczenie-realizacja inwestycji dorogowej
podpora dnia December 04 2017 11:58:32 · Drukuj
Ranking Zrównoważonego Rozwoju
W dniu 4 listopada br., w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce na podstawie danych statystycznych za rok 2016. Ranking opracowywany jest pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka – wykładowcy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

W opinii twórcy rankingu prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka na dynamiczny rozwój gmin wiejskich oraz obszarów miejsko-wiejskich znaczący wpływ ma położenie blisko centrum lub rozwinięta turystyka. Ranking uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców czy odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Wszystkie gminy w Polsce pogrupowano w poszczególne kategorie: miasta, miasta na prawach powiatu, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Gmina Jarocin zajęła 386 miejsce na 1559 wszystkich w kategorii gmin wiejskich. W porównaniu z wynikami z poprzedniego roku (741 miejsce) nastąpił zdecydowany awans gminy w górę. Za Jarocinem znalazły się: Krzeszów nad Sanem (miejsce 580); Pysznica (m. 705), Jeżowe (m. 729), Zaleszany (m. 742), Bojanów (m. 1062), Radomyśl nad Sanem (m. 1148), Harasiuki (m. 1540).

Pełna lista Rankingowa:
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. I (1-499)
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. II (500-999)
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. III (1000-1559)

podpora dnia November 24 2017 14:08:05 · Drukuj
Odbiór końcowy oczyszczalni ścieków
W dniu 21 listopada 2017 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie obejmowało trzy zadania:
Zadanie 1.
Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie.
W ramach zadania wybudowano nowe obiekty tj. zbiornik osadu; budynek odwadniania osadu z częścią energetyczną; studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych; mur oporowy; schody skarpowe. Obiekty zmodernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym tj. pompownia ścieków surowych; studnia kraty koszowej; budynek techniczno-socjalny; elewacja zbiornika BIOPAK. Obiekty zmodernizowane w zakresie technologicznym tj. reaktory biologiczne; budynek sita. Utwardzono plac i drogi dojazdowe.

podpora dnia November 22 2017 21:36:33 · Czytaj wicej · 309 Czyta · Drukuj
Protokół z wyników przeprowadzonych konsultacj
P r o t o k ó ł
z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 spisany w Urzędzie Gminy w Jarocinie w dniu 21 listopada 2017 r.
podpora dnia November 21 2017 14:41:44 · Czytaj wicej · 213 Czyta · Drukuj
Podpisanie umowy – Aktywna tablica
dzialalnoscStowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin podpisało umowę o udzielenie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
Środki budżetowe pochodzące od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 28 000,00 zł., będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach-Sokalach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach.
Termin realizacji projektu - od 18 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
jkubasiewicz dnia November 09 2017 11:18:23 · Drukuj
Strona 5 z 59 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?