Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Realizacja zadań publicznych w 2018 r.
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

podpora dnia February 01 2018 13:00:40 · Drukuj
Zimowy zlot
podpora dnia February 01 2018 07:28:47 · Drukuj
Projekt „Kierunek zatrudnienie”
podpora dnia January 18 2018 09:35:47 · Drukuj
Harmonogram odbioru odpadów - 2018
podpora dnia January 18 2018 09:30:10 · Drukuj
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wójt Gminy Jarocin przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2018r. upływa termin do:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Oświadczenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr. 5,
2. Dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w ww. terminie dopuszcza się wniesienie opłaty jednorazowej za cały rok 2018).
Przedmiotowej wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy w Jarocinie : BS Tarnobrzeg Nr 77 9434 1025 2006 1691 5102 0001.

Druk oświadczenia

podpora dnia January 18 2018 09:14:14 · Czytaj wicej · 198 Czyta · Drukuj
Nieruchomość nad zalewem do oddania w najem
Wójt Gminy w Jarocinie działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje poniżej dane dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem:
1. Oznaczenie nieruchomości Obiekt użytkowy przy scenie plenerowej w Jarocinie oraz pomieszczenia sanitarne usytuowane w obiekcie sceny plenerowej na dz. nr 912 w Jarocinie – KW TB1N/00085350/3
2. Powierzchnia
a) Obiekt użytkowy - 24,60 m2
b] Pomieszczenia sanitarne – 42,35 m2
c) Grunt - 1000 m2
podpora dnia January 17 2018 12:43:47 · Czytaj wicej · 282 Czyta · Drukuj
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy
podpora dnia January 17 2018 08:48:38 · Drukuj
Spotkania Noworoczne w Katach - 2018
podpora dnia January 13 2018 16:45:28 · Drukuj
K O M U N I K A T - akcyza 2018
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy w Jarocinie w terminach:

■ od 1 lutego do 28 lutego 2018r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.,
■ od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. pieniądze wypłacane będą w terminach:
■ 1-30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
■ 1-31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Ponadto informuję, że w 2018r. stawka zwrotu części podatku akcyzowego za 1 litr wynosi 1.00 zł., a limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów tj. 86.00 zł.

podpora dnia January 05 2018 11:53:24 · Drukuj
Nabór wniosków z GPRiRPA
Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 348.2014 z dnia 14 listopada 2014 r, oraz Nr 226.2017 r. z dnia 28 marca 2017 r., Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na 2018 r. uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr XXVIII.213.2017, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr. XXVIII.214.2017, realizacji działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w 2018 r.

Wybrane zadania planowane i związane ściśle z zadaniami zawartymi w przyjętych programach, należy składać na załączonym formularzu wniosku. Prosi się o komputerowe wypełnienie formularza wniosku.. Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku (dopuszcza się złożenie kilku wniosków od każdego zainteresowanego). Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 15.00wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone w podanym terminie. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. ze zmianami, każdy złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.

Do pobrania:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
3. Wniosek o włączenie zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii i przyznanie środków finansowych.

podpora dnia January 02 2018 12:03:03 · Czytaj wicej · 225 Czyta · Drukuj
Kolęda do Nieba 2017
podpora dnia December 31 2017 13:12:22 · Drukuj
Strona 5 z 60 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?