Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Afrykański pomór świń-zasady ochrony świń
Afrykański pomór świń-zasady ochrony świń przed chorobą

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w związku z odnotowanymi w Polsce przypadkami wirusa afrykańskiego pomoru świń, przesyła film edukacyjny przekazany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny, dotyczący zasad ochrony świń przed tą chorobą.

Film do obejrzenia tutaj

podpora dnia October 25 2016 14:21:27 · Drukuj
Komunikat ARIMR
podpora dnia October 24 2016 10:53:28 · Drukuj
Ogłoszenie - wyjazd do kina

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański organizuje, przy wsparciu finansowym z urzędu gminy, bezpłatne (autokar i bilet) wyjazdy do kina do Stalowej Woli na film „Wołyń”. Wyjazdy są zaplanowane na dzień 19.10.2016 r. (środa) i 22.10.2016 r. (sobota) na seans o godz. 17.15 Wyjazd ok. godz.16.00
Jeżeli będzie więcej chętnych to zostanie zorganizowany kolejny wyjazd.

Zapisy pod nr telefonu 664 691 796 lub bezpośrednio w urzędzie gminy albo nr telefonu 15 8 713 141.
Zachęcamy wszystkich do wyjazdu na film.

podpora dnia October 17 2016 10:40:09 · Drukuj
INFORMACJA - usuwanie azbestu
INFORMACJA
Informuję mieszkańców Gminy Jarocin o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dopłat do utylizacji eternitu (azbestu). Dofinansowanie obejmuje demontaż płyt, ich wywóz oraz utylizację. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie finansuje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania w roku 2017 należy do dnia 31.12.2016 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Jarocin.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w budynku Urzędu Gminy Jarocin w pok. 3. (wniosek)

podpora dnia October 17 2016 10:33:14 · Drukuj
Wyjazd do Kina !!!
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański organizuje dnia 15 października 2016 r. wyjazd do kina do Stalowej Woli na film „Wołyń”.

Koszt wyjazdu jest BEZPŁATNY !!!

Zapisy pod nr. tel.:- 664 691 796

podpora dnia October 10 2016 08:01:06 · Drukuj
Usuwanie wyrobów zawierających azbest -2016


„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w 2016 roku”

Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w 2016 roku” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartość zadania: 16 248,39 zł, w tym udział środków z:
• NFOŚiGW 8 124,19 zł
• WFOŚiGW w Rzeszowie 5 686,94 zł
• Budżetu Gminy Jarocin 2 437,26 zł
Zadaniem zostało objętych osiemnaście gospodarstw domowych, usunięto łącznie 39,775 ton materiałów azbestowych.

podpora dnia October 04 2016 12:43:38 · Drukuj
OGŁOSZENIE - szacowanie zwierząt
OGŁOSZENIE
w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt Urząd Gminy w Jarocinie ogłasza przyjmowanie do dnia 17października 2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161): Rzeczoznawcę wójt powołuje spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać(druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Jarocinie lub ze strony internetowej Urzędu):
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

Wniosek

Oświadczenie

podpora dnia September 28 2016 13:15:02 · Drukuj
Apel Głównego Lekarza Weterynarii
Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.

Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:
- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),
- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:
wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku dla hodowców trzody chlewnej Powiatu Niżańskiego

podpora dnia September 21 2016 09:18:36 · Drukuj
Dni fotografi przyrodniczej
podpora dnia September 01 2016 11:36:31 · Drukuj
DOŻYNKI POWIATOWE ULANÓW 2016
W niedzielę 21 sierpnia 2016 r. w Ulanowie odbyły się Dożynki Powiatu Niżańskiego. Ta uroczystość była podziękowaniem dla rolników za ciężką pracę i dziękczynieniem za zebrane plony. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie piękny korowód dożynkowy z siedemnastoma wieńcami przemaszerował ulicami Ulanowa na stadion Retman, gdzie miało miejsce dalsze świętowanie. Podczas dożynek na scenie przeplatały się prezentacje poszczególnych gmin powiatu niżańskiego z konkursami i wręczeniami nagród. I tak nagrodzono najlepszego ucznia z gminy Jarocin Jakuba Pęka z Jarocina. Nagrodę dla pracownika kultury otrzymała Pani Jolanta Rzekęć, starszy kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Pan Mariusz Mika z Majdanu Golczańskiego odebrał nagrodę za działalność rolniczą. Naszą gminę reprezentowali członkowie Klubu Seniora z uplecionym przez panie Henrykę Haider i Krystynę Oleksak wieńcem dożynkowym, zespół „Janki” oraz poczet sztandarowy OSP Domostawa. Uczestnicy dożynek mogli spróbować swoich sił w konkursie „cięci piłą moja –twoja” oraz mieleniu zboża w żarnach.

podpora dnia August 29 2016 07:39:32 · Drukuj
BIEGI ZWYCIĘSTWA NAD BOLSZEWIKAMI 2016
dzialalnoscW poniedziałek 15 sierpnia 2016 r. jak co roku odbyła się impreza sportowa BIEGI ZWYCIĘSTWA NAD BOLSZEWIKAMI „GOŃ BOLSZEWIKA GOŃ”. W biegu głównym wzięło udział 69 biegaczy, natomiast w biegach młodzieżowych 111 uczestników. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe medale, które na mecie w biegu głównym wręczał Wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak. W tym roku nagrody pieniężne w biegu głównym zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin z darowizn wpłaconych przez Zbigniewa Walczaka. Najmłodszym uczestnikiem biegów młodzieżowych był Oskar Krawiec (3 lata), a najstarszym uczestnikiem biegu głównego był pan Zbigniew Paszkiewicz (85 lat). W postać bolszewika, którego biegacze pogonili znakomicie wcielił się pan Tadeusz Góreczny. O oprawę artystyczną imprezy zadbał zespół MILEJ oraz Natalia Sobiło.

podpora dnia August 29 2016 07:37:55 · Czytaj wicej · 495 Czyta · Drukuj
Strona 4 z 50 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?