Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ks. Kędzierskiego
W dniu 12 czerwca władze samorządu Gminy Jarocin złożyły kwiaty pod pomnikiem ks. Marcina Kędzierskiego, upamiętniając w ten sposób 76 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
podpora dnia June 14 2019 07:10:00 · Drukuj
Festiwal Muzyki Pozytwnej T3 - 2019
podpora dnia June 14 2019 07:08:23 · Drukuj
Wybory do Izb Rolniczych 2019
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z 25 lutego 2019 r., wyznaczyła termin kolejnych wyborów do samorządu rolniczego na 28 lipca 2019 roku.

REJESTRACJA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Kandydat na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi dokonać zgłoszenia do Komisji Okręgowej, następnie Komisja Okręgowa niezwłocznie go rejestruje. Zgłoszenie i rejestracja kandydata, muszą zostać dokonane najpóźniej do 5 lipca 2019 r. W przypadku dodatkowego naboru tzn. jeżeli nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym – do 11 lipca 2019 r.

podpora dnia June 11 2019 12:04:58 · Czytaj wicej · 163 Czyta · Drukuj
Informacja ARiMR
podpora dnia June 10 2019 10:17:08 · Drukuj
Informacja dotycząca wyboru ławników 2020-2023
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, stosownie do art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) informuję, że w terminie do 30 czerwca 2019 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Nisku oraz do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

podpora dnia June 07 2019 07:49:46 · Drukuj
Spotkania Obwodowych Komisji Wyborczych
Informujemy o spotkaniu Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeliczenia kart, skompletowania dokumentacji wyborczej, zaplombowania i przekazania w depozyt do Urzędu Gminy.
Zespołowi OKW przewodniczy przewodniczący/zastępca w składzie co najmniej 50%.
Termin spotkań - 24.05 (piątek), I piętro budynku urzędu.

godz. 13:00 - OKW Nr 1, OKW Nr 2

godz. 13:30 - OKW Nr 3, OKW Nr 4

godz. 14:00 - OKW Nr 5, OKW Nr 6

godz. 14:30 - OKW Nr 7

Obecność obowiązkowa.

podpora dnia May 22 2019 20:53:50 · Drukuj
Przedsiębiorcy powiatu niżańskiego
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział Tarnobrzeg informuje, o organizowanym spotkaniu przedsiębiorców z powiatu niżańskiego, które odbędzie się w dniu 23 MAJA 2019 R. (CZWARTEK) O GODZ. 13.00 W SALI NARAD (P. NR 21) URZĘDU GMINY I MIASTA NISKO (PLAC WOLNOŚCI 14).
Tematem spotkania będą możliwości wsparcia firm w zakresie inwestycyjnym.

podpora dnia May 21 2019 14:34:38 · Drukuj
Kolejna edycja konkursu ZŁOTA WIEWIÓRKA 2019
Wójt Gminy Jarocin zaprasza mieszkańców gminy Jarocin do zgłaszania kandydatów w kolejnej edycji konkursu „Złota wiewiórka”.
Nagroda Wójta Gminy Jarocin pn. „Złota wiewiórka” ma na celu uhonorowanie wyróżniających się twórców kultury, działaczy społecznych, przedsiębiorców, rolników, nauczycieli, wychowawców, sportowców, organizacji, instytucji, grup nieformalnych lub osób z terenu Gminy Jarocin lub działających na rzecz Gminy Jarocin w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, działalności społecznej, samorządowej, w dziedzinie sportu i turystyki, działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

Wniosek do konkursu „Złota wiewiórka” należy złożyć w terminie do 15 lipca 2019 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie lub za pośrednictwem poczty - możemy pobrać go TU

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Jarocin pn."Złota wiewiórka” - do pobrania

podpora dnia May 15 2019 16:59:46 · Drukuj
Materiały szkoleniowe dla członków OKW
Materiały szkoleniowe dla członków OKW - właścicielem materiałów szkoleniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze.
podpora dnia May 15 2019 11:30:46 · Drukuj
Pierwsze posiedzenie OKW
Informujemy że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego z terenu gminy Jarocin odbędzie się 15 maja 2019 r. godz. 16.30 (środa) w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Jarocin 114, 37-405 Jarocin
podpora dnia May 09 2019 09:21:18 · Drukuj
Pomoc żywnościowa
Informujemy, że od 8 maja 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w będą wydawane skierowania do odbioru bezpłatnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie, 37-405 Jarocin 113 lub pod numerem tel.158713-145

podpora dnia May 09 2019 08:09:27 · Drukuj
Strona 4 z 69 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?