Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

PSR 2020
podpora dnia October 01 2020 14:47:17 · Drukuj
Zawiadomienie - Plany lasów
podpora dnia October 01 2020 07:12:23 · Drukuj
Jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego

W dniu 28 września w Gminnym Centrum Kultury odbyły się obchody jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego. Udział w uroczystościach wzięli: Pani Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Robert Bednarz Starosta Niżański, Pan Sylwester Daśko Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego, ks. Proboszcz Stanisław Szuba, Radni Rady Gminy Jarocin, Pan Antoni Oleksak, który przez 6 kadencji sprawował mandat radnego, Panowie Andrzej Habuda i Janusz Siembida – Wójtowie w kadencjach 1990-1998 oraz Pani Helena Cichoń – Sekretarz Gminy w latach 1990-2000.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Znamienitych gości przywitali Pani Aniela Olszówka Przewodnicząca Rady Gminy i Pan Zbigniew Walczak Wójt Gminy Jarocin.
Dokonano odznaczeń pracowników Urzędu Gminy w Jarocinie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Pani Wicewojewoda Jolanta Sawicka. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: Małgorzata Bąk, Helena Cichoń, Alicja Habuda-Cichoń, Andrzej Kata, Maria Małys, Lucyna Nalepa, Krystyna Serafin. Srebnym Medalem za Długoletnią Służbę nagrodzeni zostali: Agata Pałka, Tomasz Podpora, Barbara Pokój, Dorota Urban. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Agata Jurkowska i Marzena Olszówka.
Podsumowaniem 30-lat samorządu terytorialnego była prezentacja multimedialna, która przybliżyła gościom wiedzę na temat ludzi, którzy od 1990 r. związani byli lub dalej są z samorządem Gminy Jarocin. Przedstawiono najważniejsze inwestycje, zmiany w oświacie, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz organizacje i stowarzyszenia.

Podczas uroczystości podziękowano Panu Andrzejowi Habudzie, Panu Januszowi Siembidzie, Pani Helenie Cichoń za pracę na rzecz Gminy Jarocin. Wyróżniono Wójta Gminy Jarocin Zbigniewa Walczaka oraz radnych, którzy sprawowali lub sprawują funkcję 4-tą kadencję z obecną włącznie: Antoniego Oleksaka, Anielę Olszówkę, Jana Srokę, Bogusława Iskrę, Zdzisława Kurzynę i Janinę Reichert.

Doceniono także uczniów, którym za szczególne osiągnięcia w sporcie w roku szkolnym 2019/2020, przyznane zostało stypendium Wójta Gminy Jarocin. Listy gratulacyjne otrzymali: Jakub Krasowski, Oliwia Wołoszyn i Kamila Żelazko.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Jargocianie.
Dodać należy, że pierwotnie uroczystość miała wyglądać inaczej. Planowano zaprosić wszystkich radnych ośmiu kadencji, wszystkich sołtysów, byłych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Jednakże ze względu na stan epidemii w kraju i związanych z tym obostrzeń należało ograniczyć liczbę gości.
Pragniemy także serdecznie podziękować Kołu Gospodyń Wiejskich w Szwedach oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Golcach za zaangażowanie w uroczystościach i przygotowanie dekoracji.
Wójt Zbigniew Walczak wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anielą Olszówka zapraszają na Mszę Świętą w intencji wszystkich samorządowców – radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, którzy pracują lub pracowali na rzecz Gminy Jarocin. Msza Św. odbędzie się w kościele parafialnym w Jarocinie w najbliższą niedzielę 4 października o godz. 11.00.

Galeria

podpora dnia September 29 2020 11:29:17 · Czytaj wicej · 287 Czyta · Drukuj
Punkt spisowy w Urzędzie Gminy
Powszechny Spis Rolny – punkt spisowy w Urzędzie Gminy:

Punkt spisowy w Urzędzie Gminy Jarocin: I piętro budynku Jarocin 159, pokój nr 9.

podpora dnia September 23 2020 12:25:09 · Drukuj
Odbiór OZE
W dniu 22.09.2020 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin” zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

W ramach przedsięwzięcia Firma FlexiPower Group Sp. z o.o., Sp.k, Kurdowice 12, 95-200 Pabianice zrealizowała dostawę i montaż 532 instalacji solarnych i 289 instalacji fotowoltaicznych za kwotę 10 670 277,42 zł oraz 70 zestawów pomp ciepła za kwotę 712 470,00 zł.

Ponadto firma RAKOCZY Sp. j, ul. Torowa 49, 37-400 Nisko zainstalowała 67 kotów na biomasę za kwotę 907 459,20 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją całego przedsięwzięcia prowadziła firma PRO-IN-TECH Dorota Lubas z Rzeszowa za cenę 53 350,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 12 357 856,62 zł w tym uzyskano dofinansowanie w kwocie 9 703 851,38 zł

podpora dnia September 23 2020 12:21:20 · Drukuj
KGW Golce na Dożynkach Wojewódzkich
W Konkursie Powiatowym na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2020" wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach zdobył I miejsce i uzyskał nagrodę publiczności. Wieniec reprezentował Powiat Niżański podczas XX Dożynek Województwa Podkarpackiego, które odbyły się w dniu 13 września 2020 r. w Zawadzie k. Dębicy.
W delegacji Powiatu brali udział: Momot Anna, Kiszka Irena, Pęk Jadwiga, Andres Anna, Kiszka Jerzy reprezentujący Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach oraz Tomasz Podpora Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego.
Tegoroczne święto plonów na Podkarpaciu było połączone z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Sanktuarium w Zawadzie. Uroczystej eucharystii przewodniczył Kardynał Stanisław Dziwisz. We mszy oraz w dożynkowych obrzędach wzięła udział Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
Możliwość uczestnictwa w tak podniosłej uroczystości i w tak pięknej scenerii, to ogromny zaszczyt i powód do dumy. Składamy serdeczne gratulacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Golcach i życzymy dalszych sukcesów.
podpora dnia September 15 2020 14:22:11 · Czytaj wicej · 210 Czyta · Drukuj
KONKURS "Rolniku spisz się sam"
podpora dnia September 09 2020 07:27:48 · Drukuj
Powszechny Spis Rolny
Przypominamy o trwającym od 1 września do 30 listopada 2020 roku powszechnym spisie rolnym. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc do Urzędu Gminy w Jarocinie pod numer telefonu: 15 8713141
1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020
podpora dnia September 03 2020 14:03:08 · Drukuj
SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ
SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ WYCIECZKA ROWEROWA - DOMOSTAWA - JAROCIN - GRABA

W sierpniową niedzielę Koło Gospodyń Wiejskich w Domostawie zrealizowało zadanie pn. „Oni zginęli za wolność - my pamiętamy - rowerem szlakiem miejsc pamięci narodowej” współfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zadania zorganizowano wycieczkę rowerową na terenie gminy Jarocin szlakiem miejsc pamięci narodowej. Sześćdziesięcioosobowa grupa odwiedziła:
- pomnik ks. Marcina Kędzierskiego przy kościele w Jarocinie,
- pomnik wybudowany w hołdzie bohaterom walki i męczeństwa w latach 1939-1945 przy Urzędzie Gminy w Jarocinie,
- mogiły zamordowanych podczas II wojny światowej Franciszka Kosaka, Antoniego Jadacha, Eugeniusza Wróbla i Kazimierza Kozy oraz partyzantów Armii Ludowej Tadeusza Piśkiewicza” Serce” i białoruskiego partyzanta „Daniluka” na cmentarzu w Jarocinie,
- pomnik poświęcony pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej,
- pomnik upamiętniający poległych partyzantów i miejsce śmierci Jana Kaczmarczyka „Lipy”, dowódcy III Kompanii Straży Chłopskiej w Grabie,
- zbiorową mogiłę Żydów w Jarocinie,
- zbiorową mogiłę żołnierzy różnych narodowości z czasów I wojny światowej na cmentarzu w Domostawie.
Przy każdym z odwiedzanych miejsc oddano cześć poległym i zapalono znicz. Wycieczka rowerowa zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku na terenie remizy OSP w Domostawie. Wielopokoleniowe spotkanie dostarczyło wszystkim niezapomnianych przeżyć, zachęciło do ponownego aktywnego wyjazdu w teren, celem poszukiwania historycznych miejsc w naszej gminie, często zapomnianych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobą zaangażowanym w realizację zadania.

KGW w Domostawie

podpora dnia September 02 2020 07:17:39 · Czytaj wicej · 325 Czyta · Drukuj
Budowa dróg na terenie miejscowości Jarocin
funduszdrog
W dniu 07.07.2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 47b, 36-060 Głogów Małopolski na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa wraz z przebudową dróg na terenie miejscowości Jarocin”. Koszt wykonania zadania wynosi 544 224,73 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2020 r. Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 316 773 zł..
podpora dnia August 13 2020 14:55:37 · Czytaj wicej · 232 Czyta · Drukuj
Biegi zwycięstwa nad bolszewikami - APEL
Z powodu koronawirusa i związanych z tym obostrzeń w organizowaniu masowych imprez sportowych Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka w tym roku nie odbędą się.

Impreza biegowa organizowana jest w Jarocinie od 15 sierpnia 2005 r. w dniu każdej, kolejnej rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. W związku z tym, że w tym roku mamy 100 rocznicę tej zwycięskiej bitwy, która uratowała nasz kraj i cały zachodni świat przed zalewem bolszewickiej dziczy, przedstawiciele władz i instytucji z terenu Gminy Jarocin złożą w sobotę 15 sierpnia po popołudniowej mszy św. w kościele parafialnym w Jarocinie (ok. godz. 17.00) wiązankę kwiatów na grobie Sebastiana Małka, kawalera orderu Virtuti Militari za okazane bohaterstwo w wojnie polsko – bolszewickiej.

Zachęcam gorąco do indywidualnego, nieformalnego uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia poprzez przebiegnięcie tradycyjnej trasy biegu od sceny plenerowej do skrzyżowania z drogą na Grabę i z powrotem w dowolnym czasie. Niech to będzie – przynajmniej w tak okrojonej formie - podziękowanie tym wszystkim z naszych przodków, którzy przyczynili się wówczas do uratowania naszej Ojczyzny.

Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Jarocin
podpora dnia August 11 2020 12:05:19 · Drukuj
Strona 4 z 77 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?