Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Spotkanie Noworoczne w Katach
W sobotę 13 stycznia w świetlicy wiejskiej w Katach odbyło się organizowane przez Radę Sołecką wsi Katy i zespół KATOWIANIE, przy współpracy GOKSTiR w Jarocinie, spotkanie noworoczne. Na wstępie, przybyłym uczestnikom, życzenia noworoczne złożył Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Iskra.
Z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił zespół KATOWIANIE. Po występie wszyscy zasiedli do suto zastawionych stołów. W dalszej części imprezy zespół KATOWIANIE zaprezentował repertuar piosenek biesiadnych. Do wspólnego śpiewania włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania.
W trakcie zabawy do świetlicy przybył miły gość, ubrany w strój kolędowy, Przewodniczący GKRPA w Jarocinie – Stanisław Gazda. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili do późnych godzin nocnych. Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali w zorganizowaniu tego radosnego spotkania noworocznego. Szczególne podziękowania dla zespołu KATOWIANIE z Anią Samotyja na czele i członka Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasza Podpory.

podpora dnia February 13 2018 13:39:04 · Czytaj wicej · 261 Czyta · Drukuj
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin w 2018 r.
podpora dnia February 12 2018 23:11:33 · Drukuj
Obwieszczenie droga gminna
obwieszczenie_droga_gminna.png
podpora dnia February 09 2018 12:49:29 · Czytaj wicej · 189 Czyta · Drukuj
Rozstrzygnięcie w sprawie naboru
Rozstrzygnięcie

w sprawie przeprowadzonego w dniach od 02.01.2018 r. do 19.01.2018 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla gminy Jarocin na 2018 r.

podpora dnia February 05 2018 11:20:05 · Drukuj
LGD Nisko - Harmonogram spotkań, nabór wniosków
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 14 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:

podpora dnia February 04 2018 09:20:10 · Drukuj
Realizacja zadań publicznych w 2018 r.
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

podpora dnia February 01 2018 13:00:40 · Drukuj
Zimowy zlot
podpora dnia February 01 2018 07:28:47 · Drukuj
Projekt „Kierunek zatrudnienie”
podpora dnia January 18 2018 09:35:47 · Drukuj
Harmonogram odbioru odpadów - 2018
podpora dnia January 18 2018 09:30:10 · Drukuj
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wójt Gminy Jarocin przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2018r. upływa termin do:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Oświadczenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr. 5,
2. Dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w ww. terminie dopuszcza się wniesienie opłaty jednorazowej za cały rok 2018).
Przedmiotowej wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy w Jarocinie : BS Tarnobrzeg Nr 77 9434 1025 2006 1691 5102 0001.

Druk oświadczenia

podpora dnia January 18 2018 09:14:14 · Czytaj wicej · 185 Czyta · Drukuj
Nieruchomość nad zalewem do oddania w najem
Wójt Gminy w Jarocinie działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje poniżej dane dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem:
1. Oznaczenie nieruchomości Obiekt użytkowy przy scenie plenerowej w Jarocinie oraz pomieszczenia sanitarne usytuowane w obiekcie sceny plenerowej na dz. nr 912 w Jarocinie – KW TB1N/00085350/3
2. Powierzchnia
a) Obiekt użytkowy - 24,60 m2
b] Pomieszczenia sanitarne – 42,35 m2
c) Grunt - 1000 m2
podpora dnia January 17 2018 12:43:47 · Czytaj wicej · 264 Czyta · Drukuj
Strona 4 z 59 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?