Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

KGW Golce na Dożynkach Wojewódzkich
W Konkursie Powiatowym na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2020" wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach zdobył I miejsce i uzyskał nagrodę publiczności. Wieniec reprezentował Powiat Niżański podczas XX Dożynek Województwa Podkarpackiego, które odbyły się w dniu 13 września 2020 r. w Zawadzie k. Dębicy.
W delegacji Powiatu brali udział: Momot Anna, Kiszka Irena, Pęk Jadwiga, Andres Anna, Kiszka Jerzy reprezentujący Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach oraz Tomasz Podpora Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego.
Tegoroczne święto plonów na Podkarpaciu było połączone z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Sanktuarium w Zawadzie. Uroczystej eucharystii przewodniczył Kardynał Stanisław Dziwisz. We mszy oraz w dożynkowych obrzędach wzięła udział Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
Możliwość uczestnictwa w tak podniosłej uroczystości i w tak pięknej scenerii, to ogromny zaszczyt i powód do dumy. Składamy serdeczne gratulacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Golcach i życzymy dalszych sukcesów.
podpora dnia September 15 2020 14:22:11 · Czytaj wicej · 81 Czyta · Drukuj
KONKURS "Rolniku spisz się sam"
podpora dnia September 09 2020 07:27:48 · Drukuj
Powszechny Spis Rolny
Przypominamy o trwającym od 1 września do 30 listopada 2020 roku powszechnym spisie rolnym. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc do Urzędu Gminy w Jarocinie pod numer telefonu: 15 8713141
1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020
podpora dnia September 03 2020 14:03:08 · Drukuj
SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ
SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ WYCIECZKA ROWEROWA - DOMOSTAWA - JAROCIN - GRABA

W sierpniową niedzielę Koło Gospodyń Wiejskich w Domostawie zrealizowało zadanie pn. „Oni zginęli za wolność - my pamiętamy - rowerem szlakiem miejsc pamięci narodowej” współfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zadania zorganizowano wycieczkę rowerową na terenie gminy Jarocin szlakiem miejsc pamięci narodowej. Sześćdziesięcioosobowa grupa odwiedziła:
- pomnik ks. Marcina Kędzierskiego przy kościele w Jarocinie,
- pomnik wybudowany w hołdzie bohaterom walki i męczeństwa w latach 1939-1945 przy Urzędzie Gminy w Jarocinie,
- mogiły zamordowanych podczas II wojny światowej Franciszka Kosaka, Antoniego Jadacha, Eugeniusza Wróbla i Kazimierza Kozy oraz partyzantów Armii Ludowej Tadeusza Piśkiewicza” Serce” i białoruskiego partyzanta „Daniluka” na cmentarzu w Jarocinie,
- pomnik poświęcony pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej,
- pomnik upamiętniający poległych partyzantów i miejsce śmierci Jana Kaczmarczyka „Lipy”, dowódcy III Kompanii Straży Chłopskiej w Grabie,
- zbiorową mogiłę Żydów w Jarocinie,
- zbiorową mogiłę żołnierzy różnych narodowości z czasów I wojny światowej na cmentarzu w Domostawie.
Przy każdym z odwiedzanych miejsc oddano cześć poległym i zapalono znicz. Wycieczka rowerowa zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku na terenie remizy OSP w Domostawie. Wielopokoleniowe spotkanie dostarczyło wszystkim niezapomnianych przeżyć, zachęciło do ponownego aktywnego wyjazdu w teren, celem poszukiwania historycznych miejsc w naszej gminie, często zapomnianych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobą zaangażowanym w realizację zadania.

KGW w Domostawie

podpora dnia September 02 2020 07:17:39 · Czytaj wicej · 170 Czyta · Drukuj
Budowa dróg na terenie miejscowości Jarocin
funduszdrog
W dniu 07.07.2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 47b, 36-060 Głogów Małopolski na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa wraz z przebudową dróg na terenie miejscowości Jarocin”. Koszt wykonania zadania wynosi 544 224,73 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2020 r. Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 316 773 zł..
podpora dnia August 13 2020 14:55:37 · Czytaj wicej · 89 Czyta · Drukuj
Biegi zwycięstwa nad bolszewikami - APEL
Z powodu koronawirusa i związanych z tym obostrzeń w organizowaniu masowych imprez sportowych Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka w tym roku nie odbędą się.

Impreza biegowa organizowana jest w Jarocinie od 15 sierpnia 2005 r. w dniu każdej, kolejnej rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. W związku z tym, że w tym roku mamy 100 rocznicę tej zwycięskiej bitwy, która uratowała nasz kraj i cały zachodni świat przed zalewem bolszewickiej dziczy, przedstawiciele władz i instytucji z terenu Gminy Jarocin złożą w sobotę 15 sierpnia po popołudniowej mszy św. w kościele parafialnym w Jarocinie (ok. godz. 17.00) wiązankę kwiatów na grobie Sebastiana Małka, kawalera orderu Virtuti Militari za okazane bohaterstwo w wojnie polsko – bolszewickiej.

Zachęcam gorąco do indywidualnego, nieformalnego uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia poprzez przebiegnięcie tradycyjnej trasy biegu od sceny plenerowej do skrzyżowania z drogą na Grabę i z powrotem w dowolnym czasie. Niech to będzie – przynajmniej w tak okrojonej formie - podziękowanie tym wszystkim z naszych przodków, którzy przyczynili się wówczas do uratowania naszej Ojczyzny.

Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Jarocin
podpora dnia August 11 2020 12:05:19 · Drukuj
„Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach
W dniu 29 lipca Gmina Jarocin podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 31 815,00 zł na zadanie pn. „Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach” wyłoniono Wykonawcę, którym został Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin 45.
GZK Sp. z o.o. w ramach podpisanej umowy wybuduje obiekty małej architektury oraz zamontuje urządzenia zabawowe za kwotę brutto 73 788,88 zł.

podpora dnia August 07 2020 12:08:51 · Drukuj
Budowa placu zabaw w Jarocinie
W dniu 10 lipca Gmina Jarocin podpisała umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 31 815,00 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie” wyłoniono Wykonawcę, którym została firma ARGON, Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl.
Firma wyposaży plac zabaw dla najmłodszych dzieci w urządzenia rekreacyjno - zręcznościowe za kwotę brutto 60 230,64 zł.
podpora dnia August 05 2020 12:45:18 · Drukuj
Przyczyny „Alarmu” w sterownikach solarnych.
1. Przyczyny występowania „Alarmu” w sterownikach solarnych(pdf).

2. Instrukcja obsługi zestawu solarnego przeznaczonego do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej

3. Flexipower - Informacja

podpora dnia July 06 2020 10:53:17 · Drukuj
Nowy obiekt w Domostawie
W Domostawie można już korzystać z nowego obiektu rekreacyjnego. Siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej, ławeczki do wypoczynku to te elementy infrastruktury, o które wzbogaciło się sołectwo.

Wszystko dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Państwa Jarocin, które w czerwcu zakończyło realizację zadania pn.: „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie” realizowanego w ramach programu LEADER PROW na lata 2014 – 2020.

Koszt inwestycji i pozyskanych środków to kwota 60 000 zł, za którą zakupiono sprzęt siłowni zewnętrznej: twister potrójny; orbitek; biegacz podwójny; wyciskanie siedząc, wyciąg górny; ławki z przekładnią rowerową.

Pomysł na inwestycję powstał dzięki konsultacjom, które przeprowadziła Justyna Kubasiewicz Radna Rady Gminy Jarocin i autorka projektu.

podpora dnia July 01 2020 13:54:22 · Czytaj wicej · 294 Czyta · Drukuj
Zdalna szkoła+
Gmina Jarocin uzyskała dofinansowanie w wysokości 54 990 zł przeznaczone na zakup 18 laptopów i oprogramowania dla szkół w celu realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ogólnego. Komputery trafią do uczniów szkół podstawowych na terenie gminy, w tym 15 komputerów zostanie przekazanych dzieciom z rodzin wielodzietnych (3+).
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
podpora dnia July 01 2020 11:07:17 · Drukuj
Strona 3 z 76 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?