Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Gminne Spotkanie Opłatkowe - 2018
podpora dnia December 11 2018 17:30:37 · Drukuj
Kierunek zatrudnienie
podpora dnia December 11 2018 09:26:56 · Drukuj
Dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich
podpora dnia December 11 2018 09:17:42 · Drukuj
108 Urodziny Pani Anieli Sołtyskiej
Pani Aniela Sołtyska z Katów w gminie Jarocin, w sobotę 1 grudnia 2018 r. świętowała 108 urodziny. Z tej, tak wyjątkowej okazji Jubilatkę w przeddzień rocznicy odwiedzili wójt Gminy Zbigniew Walczak, kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, przewodnicząca Rady Gminy w Jarocin Aniela Olszówka, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora oraz sołtys wsi Katy Jan Skiba. Goście oprócz bukietu kwiatów złożyli dostojnej Jubilatce życzenia dalszych lat życia, w tak dobrej jak dotychczas kondycji, zdrowia oraz pogody ducha. Jubilatka jest najstarszą mieszkanką powiatu niżańskiego. Według portalu internetowego „Najstarsi Polacy” w województwie podkarpackim Pani Aniela w chwili obecnej zajmuje drugie miejsce a w Polsce starszych od niej jest tylko 17 osób. Jak Bóg da, to w Katach będziemy mieć w kwietniu 2019 roku kolejną stulatkę.

podpora dnia December 04 2018 07:40:49 · Czytaj wicej · 191 Czyta · Drukuj
Koła Gospodyń Wiejskich-założenie oraz finansowanie
W dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach od 9:00 do 14:00 odbędzie się Dzień Konsultacji w biurach powiatowych ARiMR, którego celem jest zapewnienie informacji dla podmiotów zainteresowanych możliwością założenia Koła Gospodyń Wiejskich oraz ubiegania się o pomoc finansową.
agatapalka dnia November 30 2018 08:08:22 · Drukuj
Harmonogram spotkań informacyjnych
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanego naboru wniosków
podpora dnia November 26 2018 07:39:39 · Drukuj
I sesja Rady Gminy Jarocin – kadencja 2018-2023
19 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie rozpoczęła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Jarocin. Sesja została zwołana postanowieniem nr 421/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 listopada. Otwarcia sesji dokonała najstarsza wiekiem radna Janina Reichert. Następnie Janusz Zagajewski Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie wręczył wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze. Radni Rady Gminy Jarocin oraz Zbigniew Walczak Wójt Gminy Jarocin wybrani w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. złożyli ślubowanie. Pod nadzorem komisji skrutacyjnej radni wybrali spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącą Rady Gminy Jarocin została Aniela Olszówka, wiceprzewodniczącą zaś Jolanta Wołoszyn. Ukonstytuowały się też cztery komisje działające przy Radzie: Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisja Kultury, Oświaty i Sportu.
Skład Rady Gminy Jarocin na lata 2018-2023 przedstawia się następująco:

Habuda Agata
Iskra Bogusław
Kania Łukasz
Kłodnicka Justyna
Król Janusz
Kubasiewicz Justyna
Kurzyna Zdzisław
Olszówka Aniela
Pieróg Bogusław
Pliszka Rafał
Podpora Damian
Reichert Janina
Smutek Iwona
Sroka Jan
Wołoszyn Jolanta

agatapalka dnia November 23 2018 08:59:53 · Czytaj wicej · 314 Czyta · Drukuj
LGD - Szansa Na Dobry Start
podpora dnia November 22 2018 08:50:35 · Drukuj
Złote Gody 2018
17 listopada 2018 r. GOKSTiR w Jarocinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, składając życzenia oraz gratulacje. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci wznieśli toast symboliczną lampką szampana, otrzymali upominki, listy gratulacyjne, zrobili pamiątkowe fotografie, następnie zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Cześć artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz zespołu „Jargocianie” działających przy GOKSTiR w Jarocinie swoim występem umiliła uroczystość jubilatom oraz towarzyszącym im rodzinom i przyjaciołom.

Odznaczonych zostało 10 par:
Barbara i Jan Habudowie z Golc
Stefania i Antoni Jeleńkowscy z Domostawy
Barbara i Kazimierz Kaniowie z Katów
Cecylia i Józef Kutyłowie z Kutył
Aniela i Franciszek Markowie z Jarocina
Władysława i Stanisław Oleksakowie z Szyperek
Krystyna i Tadeusz Powęskowie z Kutył
Krystyna i Jan Serafinowie z Majdanu Golczańskiego
Krystyna i Stanisław Szabatowie z Jarocina
Czesława i Izydor Żytkiewiczowie z Katów
Państwo Maria i Edward Czubowie ze Zdziar świętowali 70-lecie pożycia małżeńskiego. Są bardzo pogodnymi ludźmi, mieszkają tylko we dwoje, uprawiają ogródek, robią własne przetwory, chodzą do lasu na grzyby. Doraźnie pomagają im dzieci i sąsiedzi.
Wszystkim Jubilatom należą się słowa uznania oraz z najserdeczniejsze życzenia doczekania kolejnych jubileuszy. Życzymy Wam, abyście nadal patrzyli zgodnie w jednym kierunku. Niech Wasza miłość nadal będzie tak silna i piękna. GALERIA

podpora dnia November 22 2018 07:24:52 · Drukuj
Protokół z wyników konsultacji
P r o t o k ó ł
z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 spisany w Urzędzie Gminy w Jarocinie w dniu 16 listopada 2018 r.
podpora dnia November 16 2018 22:00:26 · Drukuj
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
W Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszony został nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminy

podpora dnia November 13 2018 10:27:14 · Drukuj
Strona 3 z 64 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?