Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Zawiadomienie- plany urządzania lasu
podpora dnia October 04 2019 10:13:40 · Drukuj
Harmonogram spotkań LGD
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - rozwój działalności gospodarczej – limit środków 500 000,00 zł;

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej - limit środków 700 000,00 zł;

3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 2.3.2 Kultura – lokomotywą aktywności społecznej - limit środków 350 000,00 zł;

4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej - limit środków 1 000 000,00 zł;

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów” - limit środków 120 000,00 zł;

6. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Mechanizmy współpracy społecznej, obywatelskiej, gospodarczej i ekologicznej /projekt grantowy/ - limit środków 100 000,00 zł.

7. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Kluby aktywności osób defaworyzowanych na rynku pracy /projekt grantowy/ - limit środków 120 000,00 zł.

8. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych - /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł.

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

Spotkanie w Gminie Jarocin odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie w dniu 08.10.2019 r. o godz: 11:00

podpora dnia October 03 2019 12:47:02 · Drukuj
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Poniżej zamieszczono materiały szkoleniowe dla członków OKW.
Prawa autorskie należą do Krajowego Biura Wyborczego

1. Prezentacja 1
2. Prezentacja 2

3. Prezentacja 3

4. Prezentacja 4

5. Prezentacja 5

6. Uchwała Nr. 210/2019r. PKW z dn. 2 września 2019r.

podpora dnia September 30 2019 08:35:52 · Drukuj
STAŻ W PRZEDSZKOLU W JAROCINIE
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie przyjmie na staż osobę w wieku do 30 lat posiadającą wykształcenie min. średnie na stanowisko pomoc nauczyciela w przedszkolu. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 15 8733164 lub 15 8713393.
agatapalka dnia September 23 2019 14:34:32 · 0 Komentarzy · 79 Czyta · Drukuj
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie poszukuje osoby do wykonywania usług asystenta rodziny na terenie gminy Jarocin. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie

Załączniki:
1. Oświadczenia

2. Klauzula informacyjna

podpora dnia September 20 2019 08:28:42 · Drukuj
Szkolenie członków OKW 2019

Działając na podstawie UCHWAŁY NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. informujmy, iż w dniu 27.09.2019 r. (tj. piątek) w Gminnym Ośrodku, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie adres: Jarocin 114 o godzinie 1600 odbędzie się:
• Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych
• Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

podpora dnia September 20 2019 08:25:20 · Drukuj
Wykaz nieruchomości do oddania w najem
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
podpora dnia September 20 2019 08:24:04 · Drukuj
Bezpłatne i dofinansowane kursy języka
podpora dnia September 17 2019 07:44:27 · Drukuj
SPOTKANIA RODZINNE - NASZ DEBIUT
SPOTKANIA RODZINNE W PAŃSTWIE JAROCIN - NASZ DEBIUT
11 sierpnia 2019 roku podczas SPOTKAŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE JAROCIN mieliśmy okazję pierwszy raz zaprezentować publicznie nasze Koło. Był to dla nas ogromny zaszczyt, ale również wielkie wyzwanie, dlatego nie ukrywamy , iż początkowo towarzyszył nam stres. Zainteresowanie naszym stoiskiem było jednak tak duże, że nasze obawy i lęki szybko minęły. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i pochwał na temat naszych pań, stoiska i przygotowanego poczęstunku - a to buduje!!!

Dziękujemy więc serdecznie WSZYSTKIM, którzy w tym ważnym dniu byli z nami. Wasza obecność wiele dla nas znaczy i motywuje do dalszych działańsmiley


Serdecznie pozdrawiamy
Zarząd KGW w Golcach
podpora dnia August 14 2019 12:03:20 · Czytaj wicej · 230 Czyta · Drukuj
„DOBRY KROK W PRZYSZŁOŚĆ!”
podpora dnia August 14 2019 08:33:25 · Drukuj
Obwiesczenie Wojewody
podpora dnia August 14 2019 08:28:57 · Drukuj
Strona 2 z 69 < 1 2 3 4 5 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?